You are here

Evenimentele "Ia startul cu tehnologia Syngenta"

Noutăți
08.07.2015

Loturile demonstrative Syngenta “Ia startul cu tehnologia Syngenta” vizitate de peste 600 de fermieri români 

București, România, 8 iulie, 2015 

În perioada 10-30 iunie 2015, compania Syngenta a organizat luna întâlnirilor loturilor demonstrative Syngenta “Ia startul cu tehnologia Syngenta” unde au fost prezentate agricultorilor români cele mai noi tehnologii şi soluţii pentru cresterea productivitatii în fermă prin folosirea mai eficientă a resurselor.

Întâlnirile din cadrul loturilor demonstrative Syngenta au avut loc în mai multe regiuni ale ţării unde fermierii au avut ocazia să stea de vorba cu specialiştii Syngenta despre tehnologii şi soluţii adaptate nevoilor agricultorilor pentru culturile de cereale, porumb, floarea soarelui, cartof şi rapiţă. Evenimentele în câmp s-au desfăşurat sub forma unor ateliere de lucru pe fiecare cultură în parte şi au inclus, pentru prima dată, şi un atelier de 30 de minute dedicat recomandărilor Syngenta pentru corecta aplicare a produselor de protecţia plantelor şi bunelor practici agricole.

"Syngenta işi doreşte să aibă un dialog deschis permanent cu fermierii astfel încât produsele şi tehnologiile lansate în piaţă să respecte cerinţele actuale şi tendinţele viitoare de eficienţă, rentabilitate şi protecţia mediului. În acest scop, ii invităm pe partenerii noştri, atât fermieri cât şi distribuitori, să ni se alăture în câmp pentru discuţii şi expuneri de produse şi tehnologii. Cercetătorii companiei Syngenta sunt în permanent schimb de informaţii cu colegii din departamentele de marketing, vânzări şi tehnic care, la rândul lor, livrează direct mesajele pe care fermierii le exprimă în cadrul discuţiilor organizate în fiecare regiune a ţării. Ne dorim să avem o contribuţie importantă la dezvoltarea agriculturii din România şi, de asemenea, ne dorim ca fermierii români sa fie performanţi şi competitive, atât pentru piaţa internă, dar mai ales externă.", a declarat Iulian Niţu, Directorul de Marketing, CU România. 

Syngenta a prezentat fermierilor români soiul de grâu nearistat Illico şi aristat Ingenioca lideri de portofoliu la cultura de cereale. Cu ocazia acestor întâlniri, Syngenta a mai prezentat alte două soiuri noi de grâu – Bologna şi Moisson care vor intra pe piaţa din România în următorii ani. Au fost prezentate fermierilor şi programul tehnologic de tratament pentru culturile de cereale începând cu erbicidele Axial ONE şi Lintur 70 WG, insecticidul Karate Zeon împreună cu regulatorul de creştere Moddus 250 EC precum şi insecto-fungicidul Celest Top utilizat pentru tratamentul seminţelor.

La cultura de rapiţă, specialiştii Syngenta le-au vorbit fermierilor români despre cele mai noi tehnologii în genetica acestei culturi. Au fost prezentaţi hibrizii NK Technic,NK Formula, Toccata şi SY Vesuvio. Experţii Syngenta au accentuat importanţa folosirii în preemergenţa a erbicidelor Brasan şi Teridox 500 EC. Specialiştii Syngenta au prezentat cu această ocazie şi nelipsitul insecticid Karate Zeon ce oferă fermierilor protecţie îndelungată împotriva dăunătorilor în cultura de rapiţă.

În continuare, la cultura de porumb, specialiştii Syngenta le-au prezentat oaspeţilor prezenţi portofoliul de hibrizi de porumb printre care se pot enumera SY Respect, NK Arobase, SY Arioso, SY Ondina, NK Symba, NK Kansas, NK Olympic, SY Batanga, NK Lucius, SY Ulises, SY Irridium, NK Cobalt, NK Thermo, NK PakoNK Lemoro, NK Occitan şi NK Furio. Syngenta le oferă fermierilor români nu numai un portofiu genetic complet pentru cultura porumbului ci şi soluţii integrate pentru protecţia culturii folosind insecticidul Force 1.5 G sau Karate Zeon, fungicidul pentru tratament samanta Maxim XL 035FS, erbicidele DualGold 960 EC, Gardoprim Plus,Camix, Lumax 537,5 SE , Banvel 480 S, Casper, Callisto, Mistral Max precum si noul erbicid postemergent Elumis

Atelierul de floarea soarelui a scos în evidenţă complexitatea soluţiilor tehnologice oferite de compania Syngenta la această cultură importantă. Syngenta este printre singurele companii din piaţă care acoperă toate tehnologiile adoptate în Romania - tehnologia convenţională (hibrizii – SY Flamenco, NK Armoni, NK Brio), tehnologia Clearfield (hibrizii NK Adagio, NK Alego, NK Meldimi, NK Neoma, Tristan, Sanay RM) şi tehnologia Express (hibrizii Sumiko şi Subaro). Au fost trecuţi în revistă atât hibrizii de floarea soarelui precum şi produsele de protecţia plantelor specifice acestei culturi. În cadrul acestor întâlniri, a fost acordată o atenţie deosebită discuţiei despre hibrizii de floarea soarelui cu un conţinut ridicat în acid oleic (Talento, NK Colombi,NK Ferti, SY Samin şi Tutti).

La cultura cartofului, specialiştii companiei Syngenta au purtat un dialog deschis cu fermierii români despre programele şi schemele de tratamente fitosanitare folosite, în prezent, în multe ferme din Romania care folosesc tehnologia Syngenta. S-a discutat despre produsul Nemathorin 10 G – specialistul în combaterea nematozilor, noul erbicid Arcade, insecticidele Karate Zeon, Eforia, Actara 25 WG, fungicidele Ridomil Gold MZ 68 WG, Revus 250 SC, Ortiva 250 SC, Shirlan 500 SC, Bravo 500 SC precum, şi despre desicantul Reglone Forte

Syngenta le-a oferit ocazia, pentru prima dată, fermierilor să primească unele recomandări şi sfaturi pentru creşterea eficienţei utilizării produselor de protecţia plantelor în vederea creşterii productivităţii şi siguranţei la aplicare. Syngenta le-a facut fermierilor unele recomandări privind alegerea corectă a duzelor, corecta calibrare a echipamentului de stropit, dar şi despre importanţa şi necesitatea echipării semănătorilor pneumatice pentru floare soarelui şi porumb cu deflectoare.

"Creşterea producţiei la hectar trebuie realizată prin creşterea eficienţei utilizării resurselor şi a inputurilor iar cea mai eficientă măsură în acest sens este aplicarea corectă a produselor de protecţia culturilor. Aceste măsuri aduc beneficii atât operatorilor cât şi mediului înconjurător. Schimbarea unor practici agricole, minore în fermă, poate avea un impact mare în eficientizarea producţiei şi a profitabilitaţii pentru fermieri ”, a declarat Andrei Măruţescu, Directorul de Comunicare şi Relaţii Publice.

Syngenta este o companie internațională de vârf, cu peste 28.000 de angajați în mai mult de 90 de țări, cu toții dedicați scopului nostru de a crește potențialul plantelor. Prin cercetare, o prezență globală și angajament față de partenerii noștri, contribuim la creșterea productivității culturilor, protecția mediului înconjurător, a sănătății populației și calității vieții. Pentru mai multe informații despre Syngenta vă rugăm să accesați www.syngenta.ro, www.syngenta.com sau www.growmorefromless.com.

Avertisment referitor la declarațiile previzionale

Acest document conține o serie de informații cu privire la viitor, ce pot fi recunoscute prin folosirea verbelor la modul viitor sau condițional sau prin termeni ce implică o proiecție în viitor. Asemenea declarații pot fi obiectul unor riscuri şi incertitudini ce pot face ca rezultatele reale să difere esențial de cele prezentate în acest document. Pentru mai multe informații referitoare la aceste riscuri şi incertitudini, precum şi la altele, vă invităm să consultați formularul oferit publicului de Securities and Exchange Commission din SUA. Syngenta nu îşi asumă nicio obligație în a actualiza declarațiile cu caracter previzional pentru a reflecta rezultate existente, ipoteze modificate sau alți factori. Acest document nu constituie sau nu face parte din nicio ofertă sau invitație de vânzare sau emitere, din nicio solicitare a unei oferte de achiziționare sau abonare la acțiuni ordinare ale Syngenta AG sau Syngenta ADS si nici nu stă la baza sau nu este legat de niciun contract în acest scop.