Lintur 70WG

Ultima actualizare:
30.09.2016

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 kg
Compoziție: 
Familia Chimică:
Acizi benzoici
Sulfonilureice
Formulare: 
granule dispersabile în apă
Mod de acțiune: 
sistemic

Lintur este absorbit rapid de către frunze şi rădăcini, inhibând, la scurt timp după aplicare, creşterea buruienilor. Simptome cum ar fi: decolorarea şi necrozarea vor apărea în 10 zile, dar buruienile se vor usca în totalitate după 3-4 săptămâni. Pentru rezultate optime tratamentul se va face atunci când buruienile sunt în stadiul de 2-6 frunze (rozete cu diametrul mai mic de 5 cm, pentru buruienile perene). Condiţiile de vreme caldă şi umedă după tratament măresc performanţa erbicidului.

Erbicid sistemic postemergent, obţinut prin combinaţia a două substanţe active, cu moduri diferite de acţiune. Ambele substanţe active sunt absorbite atât prin frunze, muguri, cât şi prin sistemul radicular fiind difuzate rapid în întreaga plantă. Combate buruieni dicotiledonate anuale şi perene cu cel mai mare impact economic în culturile de cereal păioase.

Cereale păioase (grâu, orz, ovăz)

Clasificare

Fraze de pericol

 • H319, H332, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
 • P280: Purtaţi echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P304 + P340: ÎN CAZ DE INHALARE transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
 • P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P337 + P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fară a freca.

Alte restricții de utilizare

Nu se va aplica atunci când temperatura este sub 10°C sau când depăşeşte 28°C.
Se stropeşte, de preferinţă, în perioada răcoroasă a dimineţii, dar nu atunci când există riscul unei scăderi mari a temperaturii în timpul nopţii.
Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.
Nu se va aplica produsul în condiţii de vânt.

Compatibilitate

Lintur poate fi amestecat şi cu alte produse care se utilizează, de obicei, în agricultură. Înainte de utilizarea unui amestec se consultă tabelele de compatibilitate şi se efectuează un test pe cultura respectivă.
NOTĂ: a nu se amesteca cu Axial.

Pregatirea soluției

Se recomandă următoarea procedură de amestecare:
- Se umple rezervorul la ¼ din volumul de apă necesar
- Se porneşte agitatorul
- Se adaugă cantitatea măsurată de Lintur
- Se adaugă restul de apă în timp ce se continua agitarea
- Soluţia astfel preparată se foloseşte în decursul a 24 ore, altfel eficacitatea poate fi redusă datorită degradării produsului.
Înainte de reutilizare se agită bine.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00