Bontima

Ultima actualizare:
14.06.2017

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Pirazol carboxamide
Aminopirimide 
Formulare: 
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune: 
preventiv, sistemic

Translocarea sistemică duce la o bună distribuţie a substanţelor active în ţesuturile plantei. Bontima este cel mai bine utilizat ca tratament preventiv sau în primele stadii de dezvoltare a bolilor. Perioada de protecţie împotriva bolilor este, în general, de aproximativ patru până la şase săptămâni, dacă este aplicat în timpul perioadei de alungire a paiului şi în funcţie de condiţiile climatice.

Bontima este un fungicid cu spectru larg de acţiune care are în compoziţie două substanţe active, izopirazam şi ciprodinil, cu moduri diferite de acţiune asupra bolilor din cultura de orz, care duc la o bună distribuţie în ţesuturile plantei. Produsul are un efect scontat atunci când se aplică preventiv sau în primele stadii de dezvoltare a bolilor.

Orz

Clasificare

Fraze de pericol

 • H304, H332, H361d, H410, EUH208, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/gazul/ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P273: Evitaţi eliminarea în mediu.
 • P281: Purtaţi echipament de protecţie.
 • P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
 • P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
 • P308+P313: ÎN CAZ de expunere: Consultaţi medicul.
 • P331: NU provocaţi voma.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Bontima este compatibil cu numeroase produse de protecţia plantelor. Înainte de utilizare vă recomandăm să consultați tabelele cu compatibilităţi şi să efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Echipamentul trebuie să fie curat şi calibrat corespunzător.
Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se adaugă cantitatea măsurată de Bontima. Se completează cu restul de apă.
Se menţine sistemul de agitare în funcţiune pe toată durata tratamentului, de la pregătirea soluţiei şi până la terminarea aplicării.
A se aplica întregul volum de soluţie pregătit în aceeaşi zi.
Când se foloseşte în amestec cu un alt produs, se verifică mai intâi compatibilitatea cu produsul respectiv, după care se va adăuga în rezervor Bontima şi apoi partenerul de amestec. În cazul în care partenerul de amestec este sub formă de plicuri hidrosolubile, se adaugă întâi acest produs şi apoi Bontima.
Cantitatea de soluţie folosită este în funcţie de cultură şi stadiul de vegetaţie. Se va folosi un volum de soluţie suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluţia de stropit, dar se va evita şiroirea.
Presiunea de aplicare trebuie să fie de 2-3 bari.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00