You are here

Eforia 45ZC

Ultima actualizare:
03.11.2017

Insecticid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru și microambalaje
Compoziție: 
Familia Chimică:
Piretroizi
Neonicotinoide
Formulare: 
formulare mixtă de suspensie concentrată şi suspensie de microcapsule
Mod de acțiune: 
sistemic, contact

Produsul are în componenţa sa două substanţe active sinergice, cu activitate sistemică şi de contact, oferind astfel o protecţie completă din interior şi exterior. Tiametoxam este componenta activă sistemică care pătrunde rapid în interior şi este transportată prin vasele lemnoase acropetal în toate părţile verzi ale plantei şi în noile creşteri. Acţionează prin contact şi ingestie asupra sistemului nervos al insectelor. Lambda-cihalotrin este un piretroid de sinteză performant, cu acţiune de contact rapidă şi de şoc asupra insectelor.

Insecticid foliar, cu efect rapid şi de lungă durată, conceput să combată un spectru larg de dăunători la un număr mare de culturi. Eforia are eficiență asupra dăunătorilor atât în stadiul de larvă cât și de adult.

Ardei

Cartof

Cireș

Piersic

Tomate

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302, H317, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitați să inspirați pulberi/ fum/ gaz/ particule lichide pulverizante/ vapori/ spray.
 • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie.
 • P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P333 + P313: In caz de iritare a pielii sau erupţie cutantă: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • Purtaţi mănuşi rezistente la substanţe chimice. Mănuşile pe care le purtaţi trebuie sa fie în conformitate cu standardele reglementate. Alegeţi mănuşile în funcţie de cerinţele mediului în care lucraţi. Nivelul de rezistenţă al acestora variază în funcţie de densitatea materialului, tipul de material folosit, precum şi de producător. Schimbaţi mănuşile când nivelul de rezistenţă nu este adecvat expunerii. Material adecvat: cauciuc nitrilic. Spălaţi-vă cu apă şi săpun după ce îndepărtaţi echipamentul de protecţie. Decontaminaţi echipamentul de protecţie înainte de reutilizare sau utilizaţi echipament de unică folosinţă ( combinezoane, şorţuri, mănuşi/manşoane, cizme,etc.). Purtaţi după caz: salopetă/combinezon de protecţie impermeabil.

Alte restricții de utilizare

Produsul este periculos pentru albine!
Aplicaţi produsul numai după înflorit!
Nu utilizaţi produsul în timpul hrănirii active a albinelor!
Distrugeţi buruienile înflorite înainte de tratament!
Nu aplicaţi produsul pe buruieni înflorite sau pe alte plante şi culturi înflorite aflate în vecinătatea zonei de tratament!
Nu aplicaţi produsul pe plante acoperite cu rouă de miere de la afide!

Compatibilitate

Pentru prepararea soluţiei se va proceda în felul următor: se umple rezervorul cu o cantitate de 1/4-1/2 apă şi se adaugă cantitatea necesară de Eforia. Se va agita continuu în timpul umplerii şi pulverizării. Volumul de apă recomandat la hectar este de 1000 litri. Soluţia se va utiliza în câteva ore de la amestecare. Nu se va prepara o cantitate mai mare decât este necesară pentru o aplicare imediată.

Volum apă

1000 litri /ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00