Insegar 25WG

Ultima actualizare:
03.11.2017

Insecticid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
400 g
Compoziție: 
Familia Chimică:
Carbamate
Formulare: 
granule
Mod de acțiune: 
sistemic local (translaminar sau penetrant)

Acţionează ca regulator de creştere al insectelor (IGR) prin contact şi ingestie, blocând transformarea ouălor în larve şi a pupelor în adulţi. Insegar este rezistent la spălare şi oferă protecţie de durată, reducând numărul indivizilor din următoarele generaţii ale insectei. Produsul este prietenos cu entomofauna utilă şi cu mediul înconjurător.

Insecticid care combate foarte bine insectele dăunătoare, greu de controlat, din ordinul Lepidoptera.

Măr

Prun

Viță de vie

Clasificare

Fraze de pericol

 • H351, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilzare.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P308+P313: IN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Eliminaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Compatibilitate

Produsul este compatibil cu majoritatea fungicidelor, dar înainte de a se amesteca se va face un test de compatibilitate. La pregătirea soluţiei de amestecuri, mai întâi se adaugă Insegar 25 WG apoi se va pune celălalt partener de amestec. Pe toata perioada pregătirii soluţiei se va menţine instalaţia de agitare în funcţiune precum şi pe toată perioada de aplicare a soluţiei. Este de preferat a nu se amesteca cu Reldan sau insecticide din clasa carbamaţi.

Pregatirea soluției

Umpleţi rezervorul un sfert cu apă, porniţi instalaţia de agitare, adăugaţi cantitatea măsurată de produs, eventual al 2-lea sau al 3-lea partener,apoi continuaţi umplerea rezervorului cu apă. Instalaţia de agitare se va lăsa pornită până la sfârşitul efectuării tratamentului, pentru a asigura o suspensie cât mai uniformă.

Volum apă

1000 litri/ ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni- vineri între orele 8.00 - 15.00