You are here

Hyvido® homepage

Combinația de orz hibrid și sisteme integrate de dezvoltare este unică, iar Syngenta conduce schimbarea și inovează constant. Orzul hibrid este doar începutul unei dezvoltări durabile a culturilor hibride.