You are here

Banvel 480S

Ultima actualizare:
18.05.2017

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Familia Chimică:
Acizi benzoici
Formulare: 
concentrat solubil

Banvel este un erbicid de tipul regulatorilor de creştere, care combate buruienile cu frunză lată anuale şi perene din cultura porumbului. Dicamba, substanţa activă, este rapid absorbită de către frunze şi rădăcini, fiind apoi translocată în întreagă plantă. Pentru a obţine cel mai bun rezultat, stropiţi buruienile când sunt mici, în stadiul de 2-3 frunze (diametrul rozetelor este mai mic de 5 cm) şi când se află în stadiul activ de creştere. Fenofaza maximă a porumbului este de 4-6 frunze.

Dacă este aplicat conform recomandărilor, Banvel combate o gamă largă de buruieni dicotiledonate. Pentru lărgirea spectrului de combatere se recomandă amestecul cu erbiciudul antigramineic Mistral 240 SC.

Porumb

Clasificare

Fraze de pericol

 • H319, H411, EUH401

Fraze de precauție

 • P264: Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

Pentru a evita acumularea într-un singur loc a soluţiei sau stropirea neregulată, nu stropiţi când vântul bate puternic şi poate îndrepta soluţia spre plante sensibile, care includ: toate plantele cu frunză lată, tufişurile, pomii şi culturile de sfeclă de zahăr, floarea soarelui, tomate, ardei şi struguri.
Aplicaţi produsul când temperatura aerului este între 10°C şi 28°C, dar nu-I aplicaţi când există riscul ca temperatura să scadă sub 5°C în timpul nopţii.

Compatibilitate

În general, Banvel este compatibil din punct de vedere fizic cu majoritatea erbicidelor aflate pe piaţă, dar se recomandă un test de compatibilitate pentru a se verifica în condiţii locale.

Pregatirea soluției

Pentru prepararea soluţiei în cele mai bune condiţii verificaţi mai întâi ca echipamentul de stropit să fie adaptat şi reglat tipului de tratament.
Este recomandată folosirea unui echipament de erbicidat terestru.
Agitaţi produsul înante de a-I vărsa în rezervorul umplut pe jumătate cu apă curată, porniţi circuitul de agitare, apoi completaţi cu restul de apă pentru a ajunge la o cantitate de soluţie de 200-400 l/ha. Continuaţi agitarea înainte şi pe tot timpul aplicării.
Nu preparaţi o cantitate de soluţie mai mare decât cea de care aveţi nevoie în ziua respectivă.
Pentru amestecul în rezervorul echipamentului de stropit cu alte produse, umpleţi rezervorul pe jumătate cu apă, adaugaţi cantitatea necesară de Banvel şi agitaţi. Apoi adăugaţi produsul de amestecat în rezervor urmând instrucţiunile de preparare de pe eticheta acestuia şi agitaţi din nou. Continuaţi agitarea în timp ce adăugaţi apa necesară obţinerii volumului de stropit cerut.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00