Lumax 537,5SE - Erbicid | Syngenta

You are here

Lumax 537,5SE

Ultima actualizare:
21.04.2021

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Calistemone
Cloracetamide
Triazine
Formulare: 
suspoemulsie
Mod de acțiune: 
sistemic

Lumax este o combinaţie de 3 substanţe active cu moduri de acţiune complementare.
1) S-metolaclor este preluat în timpul germinaţiei şi răsăririi buruienilor prin coleoptil şi translocat în întreaga plantă. Astfel, buruienile sunt distruse înainte, în timpul sau imediat după răsărire. Preluarea prin rădăcini este mai redusă decât preluarea prin coleoptil. Are efect de lungă durată (4-6 săptămâni).
2) Terbutilazin face parte din grupa triazinelor şi este preluat de buruieni prin rădăcini şi frunze, este translocat în xilem şi se acumulează în vârfurile de creştere şi frunze ale buruienilor. Ţesuturile se îngălbenesc, după care se necrozează.
3) Mesotrione este o substanţă cu acţiune sistemică, este absorbită prin rădăcină, tulpină şi frunze şi se translocă rapid prin xilem şi floem în întreaga plantă. Acţionează prin inhibarea enzimei HPPD, inhibând direct biosinteza carotenoidei din buruienile tratate. În consecinţă, clorofila este distrusă foto-oxidant ceea ce duce la albirea buruienilor sensibile.

Lumax permite combaterea majorității buruienilor din cultura de porumb, dintr-o singură trecere. Aplicat în postemergență timpurie are acțiune multiplă asupra buruienilor răsărite, dar și acțiune de lungă durată la sol. Utilizat conform recomandărilor, Lumax este selectiv pentru cultura de porumb.

Porumb

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302, H410, EUH208, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P301 + P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
 • P330: Clătiţi gura.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie corespunzătoare din cauciuc sintetic. Produsul este iritant. După lucru, curaţaţi bine echipamentul de protecţie, spălaţi tot corpul şi schimbaţi îmbrăcămintea. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de refolosire. Conţine S-metolaclor. Poate provoca o reacţie alergică.

Alte restricții de utilizare

Se va evita ca soluţia de stropit să ajungă pe alte suprafeţe sau alte plante (ex. sfeclă, mazăre boabe, fasole de câmp, in fibră, legume, struguri, pomi fructiferi).
Nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă!
Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminaţi apa folosită pentru irigaţii sau în scopuri domestice, eleşteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs, prin curăţarea echipamentelor sau prin dispunerea ambalajelor goale în apropierea acestora.
Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă!
Pentru protecţia plantelor neţintă respectaţi o zonă tampon netratată de 20 m până la terenul necultivat!

Compatibilitate

Lumax este compatibil cu numeroase produse de uz fitosanitar. La aplicarea postemergentă timpurie, produsul nu se va aplica în amestec cu insecticide organo-fosforice sau carbamaţi. De asemenea, nu se aplică la cultura de porumb tratată în vegetaţie sau ca tratament la sol cu insecticide organo-fosforice sau carbamaţi.

Pregatirea soluției

Asiguraţi-vă că rezervorul este curat şi necontaminat.
Calculaţi cu atenţie cantitatea de amestec de stropit pentru a nu rămâne amestec în rezervor după tratamente.
Agitaţi bine produsul înainte de folosire.
Umpleţi 1/4-1/2 din rezervor cu apă curată, începeţi agitarea, adăugaţi cantitatea de produs calculată şi măsurată şi continuaţi să umpleţi rezervorul, agitând amestecul.
Clătiţi containerele goale de 3 ori şi adăugaţi soluţia rezultată în rezervor.
Continuaţi agitarea în timpul amestecării şi aplicării pentru a se obţine un amestec de stropit uniform.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00