Revus - Fungicid | Syngenta

You are here

Revus

Ultima actualizare:
21.04.2021

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
500 ml
Compoziție: 
Familia Chimică:
Mandelamide
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
preventiv, translaminar

Mandipropamid este o substanţă activă nouă ce face parte dintr-o nouă familie chimică numită mandelamide. Această substanţă activă este caracterizată ca fiind foarte activă împotriva agenţilor patogeni din clasa Oomycete (mană). Un mare procent de mandipropamid este adsorbit în stratul de ceară, oferind după aplicare o excelentă rezistenţă la spălare. Mandipropamid este foarte activ împotriva germinaţiei sporilor şi inhibă creşterile miceliului în timpul perioadei de incubaţie. Prezintă activitate sistemică translaminară, asigurând o distribuţie uniformă pe ambele feţe ale frunzei. Mandipropamid inhibă creşterile miceliene în timpul perioadei de incubaţie. Revus este recomandat să fie aplicat preventiv împotriva manei la doza de 0,6 l/ha. Intervalul dintre tratamente este de 10 zile în condiţii climatice şi de presiune a bolii normale. În condiţii de presiune ridicată a bolii, intervalul se va scurta la 7 zile.

Fungicid modern, care datorită modului de acţiune inovativ, oferă protecţie de lungă durată împotriva manei la o gamă largă de culturi. Revus pătrunde rapid prin stratul superficial al frunzei, se translocă translaminar şi protejează în acelaşi timp faţa superioară şi inferioară a frunzei.

Acţiunea puternică şi persistentă a produsului asigură cel mai înalt nivel de combatere a manei. Datorită rezistenţei deosebite la spălare, oferă siguranţă în programul de combatere a manei.

Cartof

Pepene galben (câmp și spații protejate)

Rucola (spații protejate)

Rucola câmp

Salată (spații protejate)

Salată câmp

Spanac (spații protejate)

Spanac câmp

Tomate (spații protejate)

Fraze de pericol

  • H411

Fraze de precauție

  • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
  • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
  • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

  • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

Previnți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.

Compatibilitate

Revus este compatibil cu numeroase produse de protecţia plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Echipamentul trebuie să fie curat şi calibrat corespunzător.
Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se adaugă cantitatea măsurată de Revus.
Se completează cu restul de apă.
Se menţine sistemul de agitare în funcţiune pe toată durata tratamentului, de la pregătirea soluţiei şi până la terminarea aplicării.
A se aplica întregul volum de soluţie pregătit în aceeaşi zi.
Cantitatea de soluţie folosită este în funcţie de cultură şi stadiul de vegetaţie.
Se va folosi un volum de soluţie suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluţia de stropit, dar se va evita şiroirea.

Volum apă

200-800 litri/ ha la cartof
200-1000 litri/ ha la salată (câmp și spații protejate), spanac (câmp și spații protejate), rucola (câmp și spații protejate)
200-1200 litri/ ha la tomate (spații protejate)
400-1200 litri/ ha la pepene galben (câmp și spații protejate)

  • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

    Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00