You are here

Toprex

Ultima actualizare:
15.09.2017

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Triazoli
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
preventiv, curativ

TOPREX este un produs mixt compus dintr-un regulator de creştere-paclobutrazol şi un fungicid-difenoconazol. Substanţele active sunt absorbite rapid de plantă şi sunt transportate acropetal în xilemul ţesutului plantelor. Acţiunea de reglare a creşterii se bazează pe interferarea în biosinteza giberelinei vegetale, astfel împiedicându-se înmulţirea şi diviziunea celulelor. Astfel, se încetineşte creşterea exagerată în înălţime a tulpinii, în scopul îmbunătăţirii capacităţii de supravieţuire în timpul iernii, precum şi a stabilităţii culturii. În acest fel este diminuat şi riscul de iernare şi protejarea potenţialului de producţie al culturii. Acţiunea fungicidă a TOPREX se bazează pe interferarea în biosinteza ergosterolului în membranele celulare ale ciupercilor. TOPREX acţionează împotriva putregaiului uscat al tulpinii, preventiv şi curativ.

Produs mixt, compus dintr-un regulator de creştere, paclobutrazol, şi un fungicid, difenoconazol. Se poate aplica atât în toamnă, cât şi în primăvară.

Rapiță de toamnă

Clasificare

Fraze de pericol

 • H361d, H410, EUH208, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie.
 • P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a se freca. A nu se pătrunde din nou pe suprafeţele/ culturile tratate decât după uscarea stratului de soluţie pulverizată. A se purta mănuşi universale de protecţie (protecţia plantelor) la manipularea produsului nediluat. A se purta costum de protecţie împotriva produselor de protecţia plantelor şi încălţăminte rezistentă (de ex. cizme de cauciuc) la manipularea produsului nediluat. A se purta şorţ de cauciuc la manipularea produsului nediluat. A se spăla mănuşile înainte de scoatere.

Alte restricții de utilizare

Nu aplicați pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă.
Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Pentru evitarea contaminării apelor produsul trebuie aplicat la o distanţă de apele de suprafaţă - cu excepţia apelor de suprafaţă curgătoare ocazional, inclusiv ape curgătoare periodic de 15 metri.
Nu contaminați apa cu produsul sau cu ambalajul său.
Nu curăţați echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă.
Evitați contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri!

Compatibilitate

TOPREX este compatibil cu numeroase produse de uz fitosanitar. TOPREX este miscibil cu erbicide, insecticide, fungicide şi regulatori de creştere. Este posibilă adăugarea de îngrăşăminte foliare (de ex. bor, sulfat de magneziu). TOPREX este miscibil cu soluţie din azotat de amoniu şi uree diluată (AHL) până la 20 kg N/ha. Raportul AHL faţă de apă trebuie să fie de cel puţin 1:3 - 5. Amestecurile vor fi aplicate pe loc. La amestecarea cu alte produse se vor respecta instrucţiunile de utilizare ale produselor cu care se amestecă TOPREX. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventuale efecte negative cauzate de amestecuri în rezervor nerecomandate de noi, în special amestecuri multiple.
Înainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă. În cazul în care se doreşte amestecarea produsului cu un alt produs în formă solidă acesta din urmă va fi introdus în rezervor primul.

Pregatirea soluției

Se va evita păstrarea resturilor de la soluţie de tratat rămasă. Se va pregăti doar cantitatea de lichid care este efectiv necesară. Din acest motiv, se recomandă calcularea cu exactitate a cantităţii de lichid necesare.
În special în cazul recipientelor mari de pulverizare se impune folosirea unui aparat de măsurare a volumului debitului la umplerea rezervorului.
În cadrul procesului de preparare, se recomandă purtarea de echipament de protecţie.
1. Se va umple rezervorul cu jumătate din cantitatea de apă necesară.
2. Se va porni agitatorul.
3. Înainte de umplere, agitaţi bine produsul!
4. Introduceţi produsul în rezervor prin dispozitivul de umplere sau direct în rezervor.
5. Clătiţi de 3 ori recipientele golite în care aţi preparat produsul şi adăugaţi apa rezultată în urma clătirii la lichidul de stropire.
6. Umpleţi rezervorul cu apă.
7. Pulverizaţi lichidul imediat după preparare cu agitatorul pornit.

Volum apă

200-300 litri /ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00