Match 050EC - Insecticid | Syngenta

You are here

Match 050EC

Ultima actualizare:
10.11.2020

Insecticid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Familia Chimică:
Benzamide
Formulare: 
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune: 
ingestie, contact

Match are efect direct împotriva ouălor și larvelor de trips și indirect asupra adulților și a pupelor prin sterilizarea acestora. Inhiba bio-sinteza chitinei larvelor, blocând formarea cuticulei şi împiedicarea năpârlirii. Lufenuronul acţionează moderat prin contact şi foarte puternic prin ingestia suprafeţei tratate. Match are efect ovicid pe ouăle proaspăt depuse şi larvicid, dar are şi un efect secundar trans-ovarian prin sterilizarea ouălor depuse de adulţi.

Insecticid preventiv modern, din grupa regulatorilor de creștere, ce acționează asupra tripsului.

Ardei (spații protejate)

Castraveți (spații protejate)

Dovleac (spații protejate)

Dovlecei (spații protejate)

Pepene galben (spații protejate)

Pepene verde (spații protejate)

Tomate (spații protejate)

Vinete (spații protejate)

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
 • P261: Evitați să inspirați pulberi/ fum/ gaz/ particule lichide pulverizate/ vapori/ spray.
 • P273: Evitaţi eliminarea în mediu.
 • P280: Purtați mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie.
 • P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. Evaluaţi gradul de expunere şi selectaţi un echipament de protecţie rezistent la substanţe chimice în funcţie de potenţialul contact şi caracteristicile de permeabilitate/penetrare ale materialului echipamentului de protecţie. Spălaţi-vă cu apă şi săpun după îndepărtarea echipamentului de protecţie. Decontaminaţi echipamentul de protecţie înainte de reutilizare sau utilizaţi echipament de unică folosinţă (salopetă, şorţ, mâneci/manşoane, cizme,etc.). După caz purtaţi: salopetă/combinezon de protecţie impermeabil. Trebuie purtate mănuşi rezistente la substanţe chimice. Mănuşile trebuie certificate conform unui standard adecvat. Mănuşile trebuie să aibă un timp minim de penetrare care sa fie adecvat perioadei de expunere. Timpul de penetrare pentru mănuşi variază în funcţie de grosime, material şi producător. Mănuşile nu mai pot fi folosite şi trebuie înlocuite dacă există orice indicaţie cu privire la degradarea sau penetrarea chimică. Material adecvat: cauciuc nitril.

Compatibilitate

MATCH este compatibil cu numeroase produse de uz fitosanitar cu excepţia produselor pe baza de cupru. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.
A NU SE AMESTECA CU PRODUSE PE BAZĂ DE CUPRU!

Pregatirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării şi aplicării, se agită bine pentru a menţine emulsia uniformă. Volumul de apă corespunzător culturii şi volumul foliar de stropit se va corela cu volumul cu soluţie de aplicare.
Spălarea echipamentului:
După aplicare sau la sfârşitul zilei se va spăla echipamentul de stropire cu apă curată.
Apa de spălare ca şi restul de soluţie rămas se diluează în raport de 1 la 10 cu apă curată şi se aplică pe cultura tratată.

Volum apă

1000 litri/ ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00