Vertimec - Insecticid | Syngenta

You are here

Vertimec

Ultima actualizare:
28.04.2022

Insecticid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru și microambalaje
Compoziție: 
Familia Chimică:
Avermectine
Formulare: 
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune: 
sistemic, ingestie

Vertimec pătrunde rapid în plantă şi formează un depozit activ de produs în mezofilul frunzelor, depozit ce asigură controlul dăunătorilor pe o perioadă lungă de timp. Având un efect sistemic local în frunze (translaminar/penetrant) foarte bun, protejează ambele feţe ale frunzelor. Acţionează asupra dăunătorilor, în principal prin ingestie, distrugând adulţii şi larvele care se hrănesc cu părţile tratate ale plantei. Vertimec are, de asemenea, şi o activitate de contact (dacă produsul vine în contact cu acarianul/insecta). După tratamentul cu Vertimec, dăunătorii paralizează imediat, hrănirea este oprită, însă maximul de mortalitate se obţine în 3-5 zile de la ingerarea dozei letale.

Acaricid-insecticid pentru combaterea acarienilor, minatorilor și tripșilor din culturile de legume, viță de vie și pomi fructiferi.

Ardei (spații protejate)

Ardei sere

Căpșun

Castraveți (spații protejate)

Flori ornamentale (flori tăiate)

Gerbera seră

Măr

Păr

Păr, Gutui

Pepene câmp și spații protejate

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302, H319, H373, H410

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P260: Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
 • P314: Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • Pentru protecţia individuală a se purta echipament de protecţie, mănuşi de protecţie, echipament de protecţie a ochilor şi a feţei. Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Hainele de lucru se vor păstra separat. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. Scoateţi imediat hainele contaminate şi curăţaţi-le bine înainte de reutilizare. Hainele care nu pot fi curăţate trebuie distruse prin ardere. Evitaţi contactul cu produsul împrăştiat sau cu suprafeţele contaminate. Se va folosi echipament de protecţie individual.

Alte restricții de utilizare

Întrucât produsul este periculos pentru albine se impune respectarea măsurilor de protecţie faţă de albine:
- Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu aplicaţi pe plante în timpul înfloritului!
- Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor!
- Nu aplicaţi produsul în perioada de înflorire a buruienilor! Distrugeţi buruienile înainte de înflorire!

Compatibilitate

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Echipamentul trebuie să fie curat şi calibrat corespunzător.
Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se adaugă cantitatea măsurată de Vertimec. Se completează cu restul de apă. Se menţine sistemul de agitare în funcţiune pe toată durata tratamentului.
Când se foloseşte în amestec cu un alt produs, se verifică mai întâi compatibilitatea cu produsul respectiv, după care se va adăuga în rezervor Vertimec şi apoi partenerul de amestec. În cazul în care partenerul de amestec este sub formă solidă solubilă, se adaugă întâi acest produs şi apoi Vertimec.
Cantitatea de soluţie folosită este în funcţie de cultură şi stadiul de vegetaţie. Se va folosi un volum de soluţie suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluţia de stropit, dar se va evita şiroirea.

Volum apă

200-1000 litri/ ha la păr, salată câmp, piersic, cais, nectarin
200-1500 litri/ ha măr, păr, gutui
250-1000 litri/ ha la castraveți spații protejate, tomate spații protejate, tomate câmp, tomate sere, vinete spații protejate, vinete sere, ardei spații protejate, ardei sere, căpșun, mur și zmeur
250-1500 litri /ha la pepene câmp și spații protejete
300-1000 litri /ha prun
400-1000 litri /ha la vița de vie
600-3000 litri/ ha la gerbera sere
1000-1500 litri/ ha plante ornamentale câmp și sere

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau 

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00