Tervigo - Nematicid | Syngenta

You are here

Tervigo

Ultima actualizare:
23.11.2021

Nematicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Familia Chimică:
Avermectine
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
nematicidă, de contact Grupa 6 (IRAC)

Abamectin acționează ca agonist al GABA (Acid Gamma Amino Butiric) care stimulează eliberarea GABA din membranele inhibitoare presinaptice la nivelul terminațiilor nervoase și care potențează legarea GABA de receptroii specifici din celulele musculare ale artropodelor. După legarea GABA de receptorii specifici rezultă un flux crescut al ionilor de clor în celulă, care blochează în esență semnalele nervoase.

Tervigo este un produs cu acțiune nematicidă specifică de contact, acțiune rapidă și de durată

Ardei, Vinete Tomate, Castraveți, Dovlecei, Fasole, Pepene galben, Pepene verde, Dovleac - spații protejate

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302+H332, H373, H410

Fraze de precauție

 • P102: A ne se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P304+P340+P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie. Nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează în timpul lucrului. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. A nu se împrăştia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.

Alte restricții de utilizare

Deoarece produsul este foarte toxic pentru organismele acvatice, în tehnologiile şi instrucţiunile de utilizare, se vor înscrie toate măsurile obligatorii de respectat pentru protecţia apelor conform prevederilor legale:
- să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
- a nu se contamina apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină
resturile.
- a nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
- a nu se împrăştia produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

TERVIGO este compatibil cu foarte multe produse de protecția plantelor și îngrășăminte uzuale care se aplică la sol. pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea TERVIGO cu orice alt produs de protecția plantelor sau îngrășământ, trebuie să consultați tabelele cu compatibilități și să efectuați un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

TERVIGO se aplică prin irigare prin picurare (fertirigare) la culturile de legume din sere și solarii. Injectarea trebuie să aibă loc când începe ultimul sfert al ciclului de irigare. Trebuie avut în vedere să se respecte o durată minimă de injectare, precum și o durată minimă de irigare după efectuarea injectării:
- durata minimă de injectareȘ pentru a se asigura o dispersie omogenă a produsului în tot sistemul de irigare, injectarea trebuie să dureze cel puțin cât durata necesară parcurgerii distanței de la prima duză și până la cea mai îndepărtată duză a sistemului de irigare.
- durata minimă de irigare după injectare: pentru a se asigura că tot produsul a fost preluat din sistemul de irigare și transportat în sol, după injectare, irigarea trebuie să continue cel puțin cât durata necesară ultimei picături injectate să ajungă până la cea mai îndepărtată duză.

Volum apă

10.000 - 20.000 litri apă/ ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00