You are here

Celest Star

Ultima actualizare:
24.09.2018

Tratament sămânță

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Triazoli
Fenilpiroli
Formulare: 
suspensie concentrata pentru tratarea semintelor
Mod de acțiune: 
sistemic

Fludioxonil este un fungicid cu spectru larg de acţiune cu acţiune de lungă durată. Fludioxonil are o preluare redusă în seminţe şi în tânăra plăntuţă. Ciproconazol este un fungicid triazolic. Produsul este preluat de sămânţă în momentul germinarii şi translocat în întreaga plăntuţă.

Fungicid pentru tratamentul seminţelor de cereale păioase ce asigură controlul de lungă durată al bolilor cu transmitere prin sămânţă şi sol. Complementaritatea celor două substanțe, active prin translocarea rapidă și sistemică, asigură un efect de lungă durată împotriva Fusarium spp. și acționează pe specii precum Ustigola nuda.

Grâu

Orz și Orzoaică

Fraze de pericol

  • H411, EUH208

Fraze de precauție

  • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
  • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
  • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

  • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a freca.

Alte restricții de utilizare

Nu se aplică pe terenurile adiacente cursurilor de apă. Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Nu contaminaţi apa folosită pentru irigaţii sau în scopuri domestice, eleşteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs, prin curăţirea echipamentelor sau prin dispunerea ambalajelor goale în apropierea acestora.

Compatibilitate

Celest Star este compatibil cu alţi componenţi cu reacţie neutră. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilităţi şi se va efectua un test. Celest Star nu este compatibil cu formulările bazate pe solvenţi organici.

Pregatirea soluției

Când este folosit diluat se va proceda în felul următor: Preparaţi un volum de soluţie (slurry-amestec de produs şi apă) de 8-10 litri pentru o tonă de seminţe, astfel:
- Puneţi jumătate din cantitatea de apă necesară în rezervor
- Agitaţi produsul înainte de folosire
- Adăugaţi cantitate măsurată de Celest Star amestecând continuu
- Se pot adăuga alte produse compatibile
- Se adaugă restul de apă
- Se va menţine agitarea soluţiei pe tot timpul de folosire

Volum apă

8-10 litri / tona de semințe

  • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

    Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni- vineri între orele 8.00 - 15.00