You are here

Celest Top

Ultima actualizare:
14.06.2017

Tratament sămânță

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Neonicotinoide
Fenilpiroli
Triazoli
Formulare: 
suspensie pentru tratarea semințelor
Mod de acțiune: 
sistemic, contact, ingestie

Celest Top este un produs complet sub forma de amestec de trei substanțe active, un insecticid și două fungicide, cu moduri de acțiune și spectru de activitate diferite.
1) Tiametoxam este un insecticid cu spectru larg și durată lungă de acțiune. Are activitate sistemică fiind preluat de rădăcini. Tiametoxam acționează prin interferență cu receptorul acetilcolinanicotic al sistemului nervos al insectelor. La insectele țintă se observă imediat acțiunea sa după contact și/ sau ingestie.
2) Fludioxonil este un funcigid de contact și penetrant cu spectru larg de acțiune și cu activitate de lungă durată. Fludioxonilul inhibă germinarea sporilor distrugând agenții patogeni de pe suprafața semințelor (inclusiv în zona comisurii centrale a bobului) și creează o barieră în jurul seminței în momentul semănatului (nu permite infectarea seminței cu agenți patogeni din sol).
3) Difenoconazol este un fungicid triazolic, sistemic, cu spectru larg de acțiune antifungică. Combate bolile cele mai importate provocate de ciuperci din clasa Ascomycetes, Basidiomycetes și Deuteromycetes.

Insecto-fungicid pentru tratamentul seminţelor de grâu şi orz, foarte eficace în protecţia cerealelor păioase împotriva fungilor din sol şi sămânţă şi a insectelor ce atacă plantele încă din primele faze de vegetaţie.

Grâu

Orz

Clasificare

Fraze de pericol

  • H410, EUH208, EUH401

Fraze de precauție

  • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
  • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
  • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

  • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

Nu aplicați produsul pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă.
Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.

Compatibilitate

Celest Top este compatibil cu preparate pe bază de polimeri pentru drajarea semințelor și alte formulări ale altor compuși cu reacție neutră pentru tratarea semințelor. Celest Top nu este compatibil cu formulări pe bază de solvenți organici.
Fiind un produs complet nu este necesar să se amestece Celest Top cu alte produse de tratament sămânță.
NOTĂ: Pentru culturile la care tratamentul semințelor s-a făcut cu produsul Celest Top se va evita aplicarea foliară a unui alt insecticid pe bază de tiametoxam.

Pregatirea soluției

Pentru preparea soluției se va proceda în felul următor:
- Se agită produsul înainte de utilizare
- Se pune în rezervor jumătatea din cantitatea de apă
- Se adaugă cantitatea corespunzătoare de Celest Top (corespunzătoare cantității de sămânță care urmează să fie tratată) în timp ce se amestecă continuu
- Se completează rezervorul cu restul de apă până la volumul de apă/ tona de sămânță
- Se menține agitarea suspensiei pe tot parcursul pregătirii soluției și în timpul tratamentului
- Soluția obținută se poate folosi în timpul a 24 de ore de la preparare

Volum apă

8-10 litri/ tona semințe

  • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

    Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00