Lucrând corect, respectați mediul!

Studiile au arătat că una dintre sursele de poluare a mediului încojurător o reprezintă scurgerile necontrolate din echipamentele de stropit necorespunzătoare sau care nu sunt bine reglate.

Citiţi cu atenţie eticheta produselor de protecţia plantelor...

...pentru a profita de toate beneficiile produselor şi cunoașterea măsurilor de siguranță și protecţie a operatorului și a mediului înconjurător.

Identificaţi suprafeţele sensibile şi respectaţi zonele tampon...

...pentru protecţia mediului şi a culturilor adiacente.

Calculaţi atent cantităţile de produs şi apă necesare. Evitaţi pregătirea unui volum mai mare de soluţie decât veţi folosi în decursul unei zile...

...pentru evitarea degradării produsului şi împrăştierii accidentale a soluţiei.


Acordaţi o atenţie foarte mare atunci când turnaţi produsele de protecţia plantelor din ambalajul original în rezervorul echipamentului de aplicare...

...pentru a evita scurgerea de picături mici şi/sau stropirea.


Utilizaţi echipamente de aplicare potrivite şi efectuaţi calibrarea periodică a acestora...

...pentru o bună eficacitate a produsului şi evitarea deteriorării culturii.


Asiguraţi-vă că alimentarea cu apă şi soluţia de stropire nu sunt niciodată direct conectate. Folosiţi rezervoare tampon sau verificaţi de două ori supapele...

...pentru a proteja reţelele de apă.Asiguraţi-vă că zona de umplere este situată la o distanţă de cel puţin 10 metri de orice şanţ sau curs de apă...

...pentru protecţia apei şi a solului.


Nu curăţaţi echipamentele de aplicare în apropierea surselor de apă (fântâni, canale de irigaţii, râuri)...

...pentru a evita poluarea accidentală a apei.


Apa rezultată în urma curăţării ambalajelor goale şi echipamentelor de aplicare se colectează şi se depozitează în locuri autorizate pentru deşeuri de pesticide...

...pentru evitarea poluării mediului.