Recomandările Syngenta pentru gestionarea integrată a manei în cultura de floarea-soarelui

Info boli

Floarea-soarelui, o cultură rentabilă, cu cerințe modeste față de nutriție și climă, este o componentă importantă în asolamentul fermierilor din România. Deși majoritatea hibrizilor existenți în piață reușesc să își exprime potențialul genetic, chiar și în prezența unor factori limitativi (secetă, slabă aprovizionare a solului cu nutrienți), succesul constă și în asigurarea sănătății plantelor.

Din acest punct de vedere plantele de floarea-soarelui sunt adesea ținta unor agenți patogeni, ce pot produce pagube însemnate. Una dintre problemele grave semnalate din ce în ce mai des în ultimii ani în cultura de floarea-soarelui este mana (Plasmopara helianthi).

Fiind o problemă de actualitate pentru cultivatorii de floarea-soarelui, apar din ce în ce mai multe informații în spațiul public de specialitate, ce prezintă diferite aspecte și puncte de vedere.

Ca specialiști, ne propunem să prezentăm informații în detaliu despre ceea ce înseamnă mana în cultura de floarea-soarelui și managementul acesteia, printr-o serie de materiale informative. În acest fel, fermierul poate avea o privire în ansamblu și de perspectivă, contribuind activ la alegerea celor mai potrivite soluții pentru ferma sa.

Patogenul (Plasmopara helianthi) a fost semnalat pentru prima dată în 1876 în America de Nord, în prezent fiind identificate infecţii şi rase diferite pe mai mult de 80 de specii de plante, atât de cultură cât şi din flora spontană. În România, mana devine o problemă din ce în ce mai mare în cultura de floarea-soarelui, mai ales în anii și în condițiile tehnologice favorabile dezvoltării acestuia (precitații, temperaturi scăzute, sol compact).

Pentru un control eficient al manei în cultura de floarea-soarelui, cel mai recomandat model este cel de gestionare integrată a patogenului. Acesta presupune utilizarea concomitentă a:

  1. Rezistenței genetice – prin folosirea hibrizilor cu toleranță genetică ridicată, ce determină limitarea apariției de rase noi;
  2. Tartamentului la sămânță – ce previne introducerea patogenului în câmpurile neinfestate;
  3. și bunelor practici agricole – ce ajută la reducerea inoculului din sol.

În ceea ce privește rezistența genetică, există în piață hibrizi toleranți la diferite rase de mană. Pentru compania Syngenta, toleranța genetică la mană reprezintă o prioritate, drept urmare  șase hibrizi din oferta noastră comercială pentru sezonul 2020, prezintă cea mai avansată genetică din persepectiva toleranței la mană. Acest lucru înseamnă că aproape jumătate din hibrizii Syngenta au toleranța genetică la toate rasele de mană cunoscute în Romania, la momentul actual.

Din perspectiva tratamentului la sămânță, în prezent aproape 90% din suprafața de floarea-soarelui din România este tratată cu produse ce conțin substanța activă fungicid Metalaxil-M (mefenoxam). Apron®XL 350ES (ce conține Metalaxil-M) este singurul produs de tratament sămânță, omologat în România împotriva Plasmopara helianthi, acesta fiind utilizat de peste 10 ani de către fermierii români. 

În legătură cu apariția în presa de specialitate a unor informații legate de eficacitatea substanței active Metalaxil-M în controlul manei și apariția unor forme (rase) rezistente de mană, specialiștii FRAC (Comitetul de acțiune pentru apariția formelor de rezistență la fungicide) afirmă că, nu există în prezent metode moleculare de detecție a apariției formelor de rezistență și că strategiile aplicate și recomandate în prezent pentru a preveni apariția formelor de rezistență dau rezultate (https://www.frac.info/expert-fora/phenylamides/introduction).

Ca de altfel pentru orice program tehnologic de protecție fitosanitară, se recomandă alternarea sau amestecarea substanțelor active, aparținând unor clase chimice diferite, pentru menținerea eficacității pe termen lung a acțiunii fungice a produselor. În acest sens, orice soluții noi, omologate ca tratament sămânță pentru controlul manei în cultura de floarea-soarelui, vor veni doar să completeze programele de gestionare integrată existente în acest moment. 

Mai este de menționat și faptul că, în acest moment, nu există nici un produs fungicid omologat pentru controlul manei pe perioada de vegetație în cultura de floarea-soarelui. Astfel că, singura metodă eficientă de control rămâne cea care combină toleranța genetică cu tratamentul fungicid la sămânță și bunele practici agricole de prevenție.

Cu mai multe detalii despre mana în cultura de floarea-soarelui precum și soluțiile disponibile pentru controlul acesteia, vom reveni în materialele viitoare.

Syngenta este lider european în cultura de floarea-soarelui, cu un număr mare de hibrizi, fiecare creat pentru a răspunde nevoilor fermierilor. În România, portofoliul Syngenta cuprinde hibrizi pentru tehnologiile Clearfield®, Clearfield Plus®, Express® sau Convențional precum și hibrizi de tip linoleic și high oleic.

Pentru controlul manei (Plasmopara helianthi) în cultura de floarea-soarelui, soluția Syngenta presupune folosirea de hibrizi toleranți la mană în combinație cu tratamentul fungicid la sămânță. Pentru fermele cu un risc ridicat de infestare cu mană, recomandăm cultivarea hibrizilor de tip high oleic Talento și SY Experto sau a hibrizilor de tip linoleic NX82214 (SY Onestar CLP), NX82213 (SY Ivori CLP) pentru tehnologia Clearfield Plus® sau Sumiko HTS și Subaro HTS pentru tehnologia Express®.