Acarienii viței de vie

Info dăunători

Acarienii viței de vie frecvent întâlniți în podgoriile din țara noastră fac parte din două familii: Tetranychidae și Eriophydae.

Din familia Tetranychidae domină păianjenul roșu comun (Tetranychus urticae koch) alături de care se întâlnește și păianjenul galben al viței de vie (Eotetranychus carpini oud), iar în podgoriile cu altitudini mai mari poate apărea și păianjenul roșu al pomilor (Panonychus ulmi koch).

Familia Eriophydelor este reprezentată de Eriophyes vitis cu răspândirea cea mai mare care produce erinoza și Calepitrimerus vitis, atacul acestuia având denumirea de acarioză.

Particularitati ale atacului pentru acarienii viței de vie

Acarienii din familia Tetranychidae sunt cei mai frecvenți în plantațiile viticole. În primăvară, odată cu începerea vegetației aceștia atacă mugurii, frunzele, inflorescențele și alte organe verzi. Atacul se produce prin înțeparea și sugerea conținutului celular din țesuturile parazitate. În locurile respective apar pete caracteristice de culoare galben-ruginie sau roșcată. La atacuri puternice se poate produce stagnarea creșterii lăstarilor care se brunifică, apoi se usucă, ducând la defolierea butucului.

Atacul de păianjeni eriofizi se diferențiază în funcție de specie:

- Eriophyes vitis atacă în focare sau butuci izolați, caracteristic fiind înțepăturile care produc pe partea inferioară a frunzei o hipertrofiere a perilor cuticulari care devin lungi și îngroșați, bifurcați sau ramificați în diferite sensuri. În aceste zone apare o pâslă în dreptul căreia se produc umflături proeminente pe fața superioară. Deformațiuni mai puțin proeminente apar la atacul pe ciorchini, unde florile afectate nu se mai dezvoltă normal, favorizând meierea și avortarea unui procent ridicat de boabe.

atac, paianjen eriophyes vitis, Syngenta

- Calepitrimerus vitis își dezvoltă atacul odată cu pornirea în vegetație când femelele hibernante se hrănesc întâi cu organele verzi din interiorul mugurilor, apoi cu sucul celular al frunzelor tinere. Creșterea lăstarilor încetinește sau stagnează, internodiile rămân scurte, cu tendința de zig zag, frunzele rămân mici și încrețite, inflorescențele pot avorta, iar coacerea lemnului rămâne incompletă. Privite la lumină, frunzele prezintă pete de decolorare în jurul înțepăturilor, dar nu se produce bășicarea ca în cazul erinozei.

atac, paianjen calepitrimerus vitis, Syngenta

Particularități biologice pentru acarienii viței de vie

Păianjenul roșu comun (Tetranychus urticae) prezintă femele și masculi diferențiați morfologic ce iernează sub scoarța butucilor ca adulți. Culoarea lor variază cu vârsta și anotimpul de la galben-verzui până la carmin sau roșu-cărămiziu. Generațiile de primăvară și de vară prezintă două pete brune pe parțile laterale care lipsesc la formele hibernante. În cursul unui ciclu de vegetație al viței de vie se înregistrează 7-9 generații.

Păianjenii eriofizi au corpul viermiform de culoare alb-gălbuie, măsurând 0,13- 0,16 mm lungime (se pot observa numai la binocular).

Iernează ca adulți sub solzii mugurilor. Primăvara odată cu pornirea în vegetație începe activitatea de hrănire și depunerea ouălor. În condițiile climatice din țara noastră o generație durează în jur de 28 de zile (4-7 generatii pe an).

Temperaturile sub 15⁰ și cu variații mari, precum și precipitațiile abundente din lunile aprilie-mai pot determina mortalități însemnate.

Prognoza atacului pentru acarienii viței de vie

Frecvența și intensitatea atacului de păianjeni este puternic influențată de rezerva biologică rămasă din anii precedenți, precum și de condițiile climatice care pot favoriza atacul.

Determinarea densității acarienilor se face pe baza sondajelor în plantațiile infestate. Se examinează ochii de iarna în curs de dezmugurire pentru acarienii eriofizi și lăstarii ce prezintă 3 frunzulițe adevărate pentru cei tetranichizi la care pragul economic de dăunare este de 25 acarieni pe un lăstar.

Tratamentele ulterioare se aplică la densități critice de 2-3 acarieni pe o frunză până la faza de înflorit și o densitate de 4-6 acarieni pe o frunză la fenofazele ulterioare.

Măsuri de prevenire și combatere pentru acarienii viței de vie

Ca măsuri preventive în plantațiile puternic infestate se recomandă adunarea resturilor vegetale în toamnă și lucrarea solului pentru distrugerea formelor hibernante. În cursul perioadei de vegetație se vor distruge sistematic buruienile, acestea fiind gazde intermediare ale acarienilor.

Dintre măsurile curative pentru acarienii viței de vie cele mai eficiente sunt tratamentele efectuate cu acaricidele omologate pentru specia combătută. Alegerea unui acaricid care să ofere o eficacitate biologică ridicată trebuie să aibă la bază urmatoarele principii:

  • în funcție de modul și locul de iernare a formelor hibernante
  • aplicarea de produs acaricid în funcție de pragul economic de dăunare (PED)
  • în funcție de epoca de tratare - primăvară sau vară
  • realizarea efectului dorit - acțiune de șoc sau de persistență a eficacității
  • pentru tratamentele de vară: limitarea riscului de reziduuri în vin
  • alternarea de substanțe active în situația tratamentelor insecticide sau acaricide repetate
  • influența temperaturilor ridicate asupra unor grupe de substanțe cu efect acaricid

Compania Syngenta oferă producătorilor viticoli un produs cu o mare eficacitate în combaterea acarienilor la vița de vie: Vertimec.

Vertimec este un acaricid insecticid care pătrunde sistemic local (translaminar sau penetrant) în frunze unde formează un rezervor de substanță activă care asigură combaterea pe o perioadă lungă de timp.

Doza omologată este de 0,75-1 l/Ha pentru combaterea atacului de păianjeni tetranichizi și eriofizi.

Strategia de aplicare a acestui produs este în primăvară de la fenofaza de lăstar 5-7 cm pâna la cel de 20-25 cm și în vară de la creșterea boabelor până la compactare și pârgă.