Floarea soarelui bune practici

Document

Protocol de
bune practici

în cultura de floarea-soarelui
high oleic

ÎN FERMĂ

Impurificarea prin polenizare încrucișată cu floarea-soarelui clasică, este una dintre pricipalele probleme ce determină scăderea conținutului în acid oleic.

Impurificarea accidentală, prin amestec fizic cu semințe de floarea-soarelui clasică, impactează semnificativ media conținutului în acid oleic al probelor analizate.

Istoric

Samulastra de floarea-soarelui clasică poate reprezenta o sursă de impurificare, atunci când venim în rotație cu floarea-soarelui high oleic. Trebuie evitate solele unde a fost cultivată recent floarea-soarelui linoleică. În solele cu risc de samulastră, se recomandă adoptarea unor măsuri preventive pentru controlul acesteia, cum ar fi întârzierea semănatului, pentru a permite răsărirea samulastrei și combaterea acesteia înainte de semănat.

Pentru gestionarea lupoaiei (Orobanche cumana) este de preferat alegerea parcelelor pe care s-a semănat porumb cel puțin o dată între culturile de floarea-soarelui.

Izolarea
câmpului

Izolarea parcelelor cu floarea-soarelui high oleic de cele cu floarea-soarelui convențională este recomandată. Cu cât spațiul dintre acestea este mai mare, cu atât se evită mai bine polenizarea încrucișată. Realizați o delimitare clară a solei cu high oleic prin separare fizică de solele vecine prin drumuri, canale, perdele forestiere, etc.

Izolarea în timp a solei de high oleic, este deasemenea o opțiune. Prin efectuarea semănatului înainte sau după floarea clasică, evităm înflorirea în același timp cu aceasta.

Foarte important în practică, NU cultivați niciodată floarea-soarelui high oleic în aceiași solă cu cea convențională.

Semănat

Curățați semănătoarea înainte de semănat. Semințele de floare clasică existente în semănătoare, vor impurifica sola de high oleic.

semanatoare

Păstrați o hartă a ordinii de semănare. În acest fel, puteți diagnostica posibile probleme de impurificare, observate mai târziu în vegetație.

harta campului

Tehnologia
de cultură

Verigile tehnologice aplicate în cultura de floarea-soarelui high oleic, sunt identice cu cele din cultura de floare clasică.

Acestea trebuie să urmărească creșterea producției per hectar, precum și a conținutului general în ulei, prin:

checkmark

Alegerea celui mai potrivit hibrid pentru fermă

checkmark

Controlul bun al buruienilor, inclusiv al lupoaiei

checkmark

Alegerea unei rotații potrivite

checkmark

Fertilizarea adecvată

checkmark

Protejarea culturii, în special în condiții de rotație scurtă: Insecte | Boli | Lupoaie

Inspecția câmpului

Pe parcursul perioadei de vegetație, se recomandă inspecția periodică a câmpului pentru a verifica izolarea, apariția eventualelor impurități sau alte probleme.

Recoltare

Conținutul maxim în acid oleic al semințelor de floarea-soarelui se înregistrează la maturitatea fiziologică a plantelor, moment ce are loc la 45 de zile de la înflorit. Această perioadă corespunde unei umidități a semințelor de 30%. În absența unei soluții pentru desicarea plantelor sau uscare a semințelor, recomandăm ca recoltarea să se facă întotdeauna la umiditatea STAS. Cu cât plantele mature stau mai mult în câmp, cu atât conținutul în acid oleic se reduce.

Înainte de recoltare combina se va curăța. Existența semințelor de floarea-soarelui clasică în combină vor impacta media conținutului în acid oleic al probelor analizate.

combina

Pentru a minimiza riscul de impurificare prin polenizarea încrucișată a marginilor, se recomandă recoltarea separată a acestora.

high oleic

Depozitare
în fermă

Zona de depozitare în fermă trebuie curățată și delimitată, pentru a se evita amestecul cu semințe de floarea-soarelui clasică.
Se recomandă testarea fiecărui transport cu refractometrul.

depozitare in ferma

Transport

Mijloacele de transport trebuie curățate înainte de încărcare.
Se recomandă testarea fiecărui transport cu refractometrul.

Uscarea semințelor

Dacă sămânța urmează a fi uscată, trebuie efectuată curățarea uscătorului înainte de a-l porni pentru a evita amestecarea semințelor.

DUPĂ FERMĂ

Trebuie acordată o atenție specială pentru a evita amestecarea în timpul recepției, curățării, uscării, depozitării și livrării semințelor.

Punct de
recepție

Testare simplă pentru fiecare camion înainte de descărcare, pentru a evalua conținutul de acid oleic.

Depozitare

Curățați spațiile de depozitare / silozurile înainte de a primi semințele high oleic. Asigurați-vă că nu există co-recepție a semințelor convenționale și high oleic prin aceleași elevatoare, curele de transport, etc.

Uscarea
semințelor

Curățați echipamentul de uscare pentru a evita amestecarea cu floarea-soarelui convențională.

Transport

Curățați camionul înainte de transport. Livrați producția de high oleic direct către procesor sau terminalul de export.

Punct de
recepție

Eșantionați și testați fiecare camion înaintea descărcării pentru a evalua conținutul în acid oleic.

Depozitarea

Curățați spațiile de depozitare / silozurile înainte de a primi semințele high oleic. Asigurați-vă că nu există co-recepție a semințelor convenționale și high oleic prin aceleași elevatoare, curele de transport, etc.

Presarea

Curățați unitatea de extracție de semințele convenționale. Acest lucru poate fi făcut prin îndepărtarea primului lot de high oleic.

Depozitarea
uleiului

Curățați rezervorul de depozitare a uleiului înainte de a-l umple cu ulei high oleic.

Transportul
uleiului

Curățați containerele de transport de uleiul de floarea-soarelui anterior. Asigurați un lanț curat în portul și pe vasele de încărcare.

Punct de
recepție

Eșantionați și testați fiecare rezervor înainte de descărcare pentru a evalua conținutul de acid oleic.

Depozitarea

Curățați rezervorul de depozitare a uleiului înainte de a-l umple cu ulei high oleic.

Rafinăria

Curățați rafinăria sau îndepărtați primul lot pentru a asigura conținutul de acid oleic.