Informare despre modificări apărute în omologarea produselor Syngenta

Noutăți

Compania Syngenta dorește să informeze toți distribuitorii și utilizatorii de produse pentru protecția plantelor cu privire la autorizarea temporară a produsului Cruiser® 350FS pentru cultura de porumb și sfeclă de zahăr.

Conform autorizației temporare nr. 13335 din 18.12.2020 emisă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, produsul pentru protecția plantelor Cruiser® 350FS poate fi utilizat pentru tratamentul semințelor de porumb, pentru combaterea dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis și Agriotes spp., aplicat în doză de 9L/tona sămânță porumb. Autorizația temporară este valabilă în perioada 25 ianuarie 2021- 24 mai 2021.

Conform autorizației temporare nr. 13339 din 18.12.2020, emisă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, semințele de sfeclă de zahăr tratate cu produsul pentru protecția plantelor Cruiser® 350FS pot fi utilizate pentru combaterea dăunătorilor de sol Tanymecus palliatusBothynoderes punctiventrisChaectonema tibialis - aplicat în doză de 20L/tona sămânță sfeclă de zahăr și Agriotes spp. - aplicat în doză de 10L/tona sămânță sfeclă de zahăr. Autorizația temporară este valabilă în perioada 1 martie 2021 - 30 mai 2021.
Menționăm că acest anunț nu este un act de informare legislativă și nici o opinie legală cu privire la informațiile pe care le conține. Acest document nu înlocuiește și nici nu suplinește obligația terților de a se informa și de a se conforma cu dispozițiile legale aplicabile activitățillor pe care le desfășoară.