Notificare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Syngenta Agro SRL, cu sediul în București, Șos. București - Ploiești nr. 73-81, Victoria Park - Cladirea 3, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1380/1995, cod fiscal RO 7025525, tel: +40 21 528 12 00, fax: +40 21 528 12 99, e-mail: marketingromania@syngenta.com, deține conform legii calitatea de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza Notificării nr. 4436, și prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Dacă aveți întrebări sau sugestii/ sesizări ori doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți cu privire la protecția datelor în calitate de persoană vizată, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai sus. Informații suplimentare detaliate găsiți și în secțiunea Declarație de confidențialitate.

Scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii. Pe baza consimtamantului dumneavoastra, Syngenta Agro SRL va colecteaza, utilizeaza si divulga datele cu caracter personal in scopuri de marketing direct. Acest lucru presupune prelucrarea datelor in vederea trimiterii de informatii de catre Syngenta Agro SRL cu privire la produsele si serviciile oferite, a administrarii relatiei cu clientii sai actuali sau potentiali, in scopuri de reclama, marketing si publicitate constand in efectuarea de comunicari comerciale prin e-mail, sms, posta sau alte mijloace de comunicare directa. Astfel, Syngenta Agro va putea utiliza datele necesare contactarii dumneavoastra (e.g. numele, prenumele, adresele postale si de e-mail, precum si numerele de telefon mobil furnizate), pentru a va informa periodic asupra celor mai noi produse, servicii, oferte si campanii promotionale Syngenta.

Datele personale sunt prelucrate de catre Syngenta Agro SRL in scopurile sus-mentionate, de marketing direct, exclusiv in temeiul consimtamantului dumneavoastra si numai pentru ca ati optat sa va contactam in asemenea scopuri. Prin urmare, prelucrarea in scopuri de marketing direct se va putea face pana la momentul in care ne comunicati ca ati decis sa va retrageti consimtamantul astfel acordat. Aveti dreptul sa va retrageti in orice moment consimtamantul, fara a fi prejudiciat in vreun fel. Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate de Syngenta Agro SRL inainte de retragerea consimtamantului de catre dumneavoastra, in calitate de persoana vizata.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal nu vor fi dezvaluite altor persoane, cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Syngenta Agro SRL, care au acces/necesita acces la aceste informatii in contextul serviciilor lor, si a cazurilor in care Syngenta Agro SRL si/ sau imputernicitii sai trebuie sa respecte obligatii impuse de legislatia in vigoare. Astfel, in cadrul operatiunilor de prelucrare este posibil sa trebuiasca sa divulgam catre anume persoane (destinatari), fizice sau juridice, intern sau extern, date personale ale persoanelor vizate, astfel incat, spre exemplu, respectivii sa ne poata furniza servicii conexe operatiunilor de prelucrare in scopuri de marketing direct, dupa cum urmeaza: a) Distribuitori Syngenta: acele societati distribuitoare de produse Syngenta, care au nevoie sa acceseze astfel de informatii in vederea respectarii contractelor comerciale (livrarea produselor Syngenta comandate de consumatorii finali); b) Syngenta Grup: persoane autorizate din cadrul Syngenta, care au nevoie sa acceseze astfel de informatii in contextul muncii lor si atributiilor lor de serviciu, pentru scopurile descrise mai sus (departamentului financiar, departamentului marketing, personalului IT, Syngenta Business Services (SBS), departamentului juridic sau altor departamente relevante din alte entitati din Grupul Syngenta); c) Furnizori de servicii externi care necesita acces la aceste informatii in contextul serviciilor lor legate de marketing sau necesare marketingului direct: furnizori de servicii IT, consultanti si furnizori de servicii de marketing sau de audit ori alti furnizori implicati in furnizarea unor servicii de marketing si publicitate.

Transferul in strainatate. In functie de locatiile in care se afla serverele Syngenta, pe care vor fi stocate datele, sau de locul in care se afla anumiti destinatari ai datelor, datele personale ar putea fi transferate, dupa caz, in alte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau in Statele Unite ale Americii, in baza protectiei oferite de Scutul de confidentialitate UE-SUA.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal se va intinde pe o perioada de cel mult 10 ani de la data colectarii datelor personale pe baza consimtamantului dumneavoastra.

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

Dreptul de acces. Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii: (a) scopurile prelucrarii; (b) categoriile de date vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; (e) dreptul de a ne solicita rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea prelucrarii datelor referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; (g) in cazul in care datele nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora; (h) existenta (daca e cazul) a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata. Syngenta Agro SRL furnizeaza la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii.

Dreptul la rectificare. Aveti dreptul de a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveti dreptul de a obtine din partea nostra stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care, spre exemplu, datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate sau va retrageti consimtamantul ori va exercitati, in orice moment dreptul la opozitie, cu privire la prelucrarea in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care: (a) contestati exactitatea datelor – restrictionarea sa va aplica pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra i le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau(d) v-ati opus prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul intemeiate pe interesul legitim, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari, – restrictionarea sa va aplica pentru o perioada care ii permite operatorului a verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la opozitie. Intrucat prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv, iar Syngenta Agro SRL nu va mai prelucra datele cu caracter personal in asemenea asemenea scopuri. Mai mult, aveti dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel. Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate de catre Syngenta Agro inainte de retragerea consimtamantului.

Dreptul de a depune o plangere. In cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.