Cropwise_Notificare privind Confidențialitatea Datelor

Notificare privind Confidențialitatea Datelor

Data Versiunii: 1 martie 2021

  1. Introducere

Vă rugăm să petreceți câteva minute pentru a examina cu atenție această Notificare privind Confidențialitatea Datelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări acestei Notificări privind Confidențialitatea Datelor atunci când lansăm versiuni actualizate ale Produselor sau Produse noi. Dacă facem acest lucru, vă vom cere să confirmați că ați citit și înțeles Notificarea privind Confidențialitatea Datelor actualizată înainte de prima utilizare a versiunii actualizate a Produselor sau a Produselor noi.

În această Notificare privind Confidențialitatea Datelor folosim anumiți termeni definiți, pe care îi scriem cu majuscule. Acești termeni au semnificația care le este atribuită în Termenii și Condițiile noastre care fac parte din Contractul dintre noi și dumneavoastră. Puteți consulta Termenii și Condițiile aici: https://www.syngenta.ro/cropwise-termeni-si-conditii, și ar trebui să consultați, de asemenea, orice Termeni privind Oferte Speciale care fac parte din Contractul nostru. 

Operator de date. Operatorul de date este Syngenta Agro S.R.L., cu sediul social în București, Sectorul 1, Șos. București - Ploiești, Nr. 73-81, VICTORIA PARK - Clădirea 3, Etaj 4, Cod Unic de Înregistrare RO7025525, denumită „Syngenta”, „noi”, „nostru”, „al nostru”.

Detalii de contact. Puteți contacta persoana cu atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal prin e-mail la raluca.vasile@syngenta.com sau prin poștă la adresa sediului social al Syngenta menționată mai sus.

Domeniul de aplicare. Această Notificare privind Confidențialitatea Datelor reglementează datele cu caracter personal care sunt prelucrate în legătură cu utilizarea Produselor de către dvs. Datele cu caracter personal sunt date care se referă la dvs., în cazul în care sunteți o persoană identificată sau identificabilă

Produsele sunt furnizate numai clienților comerciali, sub rezerva Contractului nostru. În consecință, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate de noi în cazul în care sunteți autorizat să utilizați un Produs în numele unei Companii care poate fi fie un cultivator, fie un Consultant de Afaceri (consultați Termenii și Condițiile noastre pentru mai multe informații).

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Syngenta este „operatorul de date” în cazul în care colectăm și folosim datele dvs. cu caracter personal în scopurile noastre, așa cum este prezentat în tabelul de mai jos. Cu toate acestea, Compania este operatorul de date (iar Syngenta este persoana împuternicită cu prelucrarea datelor) în ceea ce privește alte activități de prelucrare a datelor.

Syngenta în calitate de persoană împuternicită cu prelucrarea de date. Vă rugăm să rețineți că atunci când utilizați un Produs în calitate de utilizator autorizat în numele unei Companii, operatorul de date cu privire la orice date cu caracter personal pe care le trimiteți atunci când utilizați Produsele (inclusiv ca parte a Intrărilor Dvs.) este Compania. Suntem persoana împuternicită atunci când folosim datele cu caracter personal pe care le trimiteți pentru a furniza serviciul, de ex. pentru a oferi Companiei orientări agronomice pentru sprijinirea deciziilor sau alte Rezultate.  

De exemplu, un Produs vă poate permite să introduceți informații despre locația dvs., observații în teren sau să încărcați imagini. Mai mult, un Produs poate avea funcționalitate GPS care poate urmări locația dispozitivului atunci când Produsul este utilizat. Folosim toate aceste informații ca persoană împuternicită pentru a furniza serviciul oferit de Produs și pentru a produce Rezultate pentru Companii („Clientul” nostru).  Vă rugăm să consultați notificările privind confidențialitatea datelor ale Companiei (operatorul de date) pentru mai multe informații despre această prelucrare, inclusiv pentru a vă exercita drepturile.    

Activitățile Syngenta în calitate de operator de date

Tipul de date cu caracter personal

Scopuri

Temeiuri legale

Numele dvs., adresa de e-mail, numele companiei, descrierea dvs. (cultivator, Consilier), adresa companiei, numărul de telefon, parola Contului dvs.

Folosim aceste date cu caracter personal pentru a vă înregistra și a configura Contul dvs. și pentru a furniza Produsele.

În cazul în care contractați cu noi ca persoană fizică, de ex. în calitate de comerciant independent, temeiul legal este executarea contractului.

În cazul în care compania dvs. sau altă entitate juridică contractează cu noi, temeiul legal este interesul nostru legitim în crearea conturilor pentru a ne asigura că un utilizator este autorizat și pentru a face distincția între utilizatori / dispozitive.

Numele dvs., adresa de e-mail, numele companiei, o descriere a dvs. (cultivator, Consilier), adresa companiei, numărul de telefon.

Folosim aceste date cu caracter personal pentru a comunica cu dvs. prin e-mail, text sau prin notificări în aplicație despre actualizări ale Produsului sau alte mesaje funcționale de servicii importante.

Interesele noastre legitime în a vă informa despre aspecte care sunt relevante pentru utilizarea Produselor de către dvs.

Numele dvs., adresa de e-mail, numele companiei, o descriere a dvs. (cultivator, Consilier), adresa companiei, numărul de telefon, parola Contului dvs.

Folosim aceste date cu caracter personal pentru a oferi suport tehnic și suport pentru clienți.

În cazul în care contractați cu noi ca persoană fizică, de ex. în calitate de comerciant independent, temeiul legal este executarea contractului (în special soluționarea întrebărilor și problemelor dvs.).

În cazul în care compania dvs. sau altă entitate juridică contractează cu noi, temeiul legal este interesul nostru legitim să rezolvăm solicitări și probleme pentru utilizatorii noștri.

Numele dvs., adresa de e-mail, numele companiei, o descriere dvs. (cultivator, Consilier), adresa companiei, numărul de telefon.

Folosim aceste date cu caracter personal pentru a vă trimite sondaje de satisfacție a utilizatorilor și pentru a vă cere feedback despre Produse.

Interesele noastre legitime în îmbunătățirea Produselor pentru dvs. și pentru viitorii utilizatori.

Dacă utilizați un Produs pentru aplicația mobilă, data și ora în care aplicația de pe dispozitivul dvs. accesează serverele noastre și ce informații și fișiere au fost descărcate în aplicație.

Folosim aceste informații pentru întreținerea aplicației, în scopuri statistice despre utilizarea acestor aplicații, pentru a le îmbunătăți funcționalitatea, pentru a înțelege modul în care sunt utilizate și pentru a rezolva întrebările cu privire la utilizarea lor și în scopuri de securitate.

Dezvoltatorul sistemului dvs. de operare al telefonului mobil (de exemplu, Apple; Google) poate colecta, de asemenea, date de utilizare ale aplicațiilor. Pentru mai multe informații, trebuie să consultați notificările și politicile lor de confidențialitate.

Interesele noastre legitime în: (i) înțelegerea modului în care aplicațiile noastre sunt utilizate pentru a le aduce îmbunătățiri; și (ii) identificarea și combaterea amenințărilor la adresa securității pentru aplicațiile și utilizatorii noștri.

Dacă utilizați un serviciu online în legătură cu un Produs, vor fi colectate următoarele: tipul computerului (Windows sau Macintosh), numele și versiunea sistemului de operare, limba, tipul și versiunea browser-ului de internet și numele și versiunea serviciilor online pe care le folosiți, adresa IP, pagina (paginile) vizitată(e), timpul vizitat.

Folosim aceste informații pentru a furniza Produse utilizatorilor noștri, pentru a ne asigura că funcționează corect, pentru a calcula nivelul de utilizare, pentru a ajuta la diagnosticarea problemelor serverului, în scopuri statistice despre utilizarea serviciilor online și în scopuri de securitate.

Interesele noastre legitime în: (i) înțelegerea modului în care serviciile noastre online sunt utilizate pentru a le aduce îmbunătățiri; și (ii) identificarea și combaterea amenințărilor la adresa securității pentru serviciile noastre online și pentru utilizatorii noștri.

Informații de contact, precum și informații despre modul în care utilizați Produsele.

Profilarea și marketingul clienților - vom prelucra aceste date (și alte informații pe care ni le-ați furnizat prin utilizarea altor produse sau servicii Syngenta) pentru a înțelege modul în care ați utilizat Produsele și care sunt nevoile dvs. agricole. Vă putem contacta apoi (în calitatea dvs. de reprezentant al Companiei) cu informații relevante despre alte produse și servicii Syngenta despre care considerăm că ar putea fi de interes pentru afacerea dvs. Acolo unde este cerut de legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. în scopuri de marketing și, în orice caz, puteți opri marketingul direct în orice moment, contactându-ne, după cum se arată mai jos, sau utilizând linkul de dezabonare din e-mail-urile noastre.

Interesele noastre legitime în comercializarea produselor și serviciilor noastre.

Consimțământul, dacă este cerut de legea aplicabilă în scopul marketingului direct.

Nume, e-mail și identificatori specifici dispozitivului (tip de computer (Windows sau Macintosh), numele și versiunea sistemului de operare, limba, tipul și versiunea browser-ului de internet și numele și versiunea serviciilor online pe care le utilizați, adresa IP, pagina (paginile) vizitat(e), durata vizitei.

Folosim „cookie-uri” și alte tehnologii similare pentru a colecta informații și a sprijini anumite caracteristici ale Produselor noastre.

Folosim aceste informații pentru a furniza Produsele (inclusiv aplicații mobile) utilizatorilor noștri, pentru întreținere, pentru a ne asigura că Produsele funcționează corect, pentru a calcula nivelul de utilizare, în scopuri statistice despre utilizarea Produselor noastre și a serviciilor online pentru a le îmbunătăți funcționalitatea, pentru a ajuta la diagnosticarea problemelor serverului, pentru a înțelege modul în care sunt utilizate Produsele noastre, pentru a rezolva întrebări cu privire la utilizarea lor și în scopuri de securitate.

Baza legală pentru prelucrarea activităților legate de cookie-urile esențiale este interesul nostru legitim de a furniza Produsele noastre utilizatorilor noștri.

Baza legală pentru prelucrarea activităților legate de cookie-uri neesențiale este consimțământul dvs.

  1. Cui dezvăluie Syngenta date cu caracter personal?

Furnizori de servicii și parteneri: Dezvăluim date cu caracter personal companiilor și organizațiilor cu care lucrăm în scopurile menționate mai sus.

Aceste părți terțe sunt obligate prin contract să utilizeze datele cu caracter personal pe care le împărtășim cu ele numai în scopurile pe care le-am specificat și să ia măsuri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal.

Transferuri în afara Regatului Unit și a Spațiului Economic European. Vom transfera datele dvs. cu caracter personal destinatarilor din țări din afara Regatului Unit și a Spațiului Economic European („SEE”). Ne asigurăm că datele cu caracter personal vor fi protejate în mod adecvat, inclusiv prin asigurarea faptului că țara destinatară este considerată a oferi un nivel adecvat de protecție în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor și, în caz contrar, asigurându-ne că punem la dispoziție garanții adecvate, cum ar fi clauze standard de transfer privind protecția datelor.

Pentru mai multe informații despre clauzele contractuale standard, consultați: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-d…

Transferuri intra-grup în cadrul Syngenta: Compania noastră mamă, Syngenta Crop Protection AG, este o corporație elvețiană cu sediul în Basel, Elveția („Companie mamă Syngenta”). Compania mamă Syngenta a încheiat acorduri de transfer de date intra-grup (IDTA) cu multe dintre filialele sale (Rețeaua Syngenta DP), inclusiv cu noi, pentru a permite transferul și prelucrarea efectivă a datelor cu caracter personal. Folosim servere web, stocăm și prelucrăm date cu caracter personal în cadrul Rețelei Syngenta DP în țări din SEE și, de asemenea, în țări din afara SEE, inclusiv Elveția și Statele Unite.

Transferuri către Terțe părți: Transferăm sau punem în alt mod la dispoziție date cu caracter personal furnizorilor de servicii, care prelucrează datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile noastre pentru a ne ajuta să livrăm serviciile oferite de Produsele noastre și să îndeplinim scopurile enumerate în secțiunea 2 de mai sus. Acești furnizori de servicii includ, dar nu se limitează la:

Amazon Web Services, Inc (AWS), 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, SUA oferă un serviciu de găzduire în SUA pentru platforma care găzduiește Produsele noastre. Măsurile de protecție adecvate în vigoare sunt clauzele standard de transfer privind protecția datelor aprobate de Comisia Europeană pentru transferuri în afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/.

Amplitude Inc., 631 Howard St., Etajul 5, San Francisco, CA 94105, SUA oferă servicii de analiză a utilizării prin prelucrarea datelor dispozitivului (modelul dispozitivului, versiunea sistemului de operare, țara și regiunea) în SUA. Măsurile de protecție adecvate în vigoare sunt clauzele standard de transfer privind protecția datelor aprobate de Comisia Europeană pentru transferurile în afara SEE. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați acest link: https://amplitude.com/blog/data-minimization.

Sentry, Functional Software Inc., 132 Hawthorne St. San Francisco, CA 94107, USA furnizează servicii de analiză a utilizării prin prelucrarea datelor dispozitivului (modelul dispozitivului, versiunea sistemului de operare, țara și regiunea) în Statele Unite. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați acest link https://sentry.io/legal/dpa/1.0.0/ .

Smartlook.com, s.r.o. Număr ID: 095 08 830, sediu social la: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, Republica Cehă. Smartlook oferă analize calitative pentru site-uri web și aplicații mobile și Serviciul cu diverse module care includ, dar nu se limitează la înregistrări ale vizitatorilor (reluarea utilizatorului), urmărirea automată a evenimentelor, pâlnii de conversie și hărți termografice pentru site-uri web. Datele sunt stocate în UE. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați acest link: Terms of Service | Smartlook Help Center.

Google Ireland Limited, înființată și funcționând în conformitate cu legislația Irlandei (număr de înregistrare: 368047), Gordon House, Barrow Street - Dublin 4, Irlanda. Folosim Firebase pentru a urmări, prioritiza și remedia problemele de stabilitate care afectează calitatea aplicației, colectând date despre dispozitiv și aplicație, pentru a îmbunătăți serviciul oferit utilizatorului. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați acest link: Crashlytics and App Distribution Data Processing and Security Terms (google.com).

Transferuri comerciale. Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către o companie care achiziționează sau are în vedere achiziționarea acțiunilor sau activelor sau care investește în Syngenta, în Compania Mamă Syngenta, sau în unul dintre afiliații săi sau în una dintre afacerile noastre (sau către consilierii, creditorii sau auditorii companiei), de exemplu, ca rezultat al unei vânzări, fuziuni, reorganizări sau lichidări. Baza legală pentru această prelucrare a datelor este că avem un interes legitim să putem vinde sau dobândi investiții în afacerea noastră. În cazul în care are loc un astfel de transfer, utilizarea de către compania achizitoare a datelor dvs. cu caracter personal va fi în continuare supusă prezentei Notificări privind Confidențialitatea Datelor și preferințelor de confidențialitate pe care ni le-ați exprimat.

Respectarea legilor și protecția drepturilor noastre și ale celorlalți. Putem dezvălui date cu caracter personal atunci când acest lucru este necesar pentru a respecta legea, o decizie judecătorească, o cerere a unui organism de reglementare sau o citație. În cazul obligațiilor prevăzute de legislațiile Regatului Unit, ale UE sau ale Statelor Membre, baza legală pentru această prelucrare a datelor este că este necesară respectarea unei obligații legale care ni se aplică nouă (operatorul de date), în caz contrar avem un interes legitim în a răspunde la cererile legale din partea autorităților publice. Înainte de a dezvălui date cu caracter personal sau de a pune la dispoziția autorităților publice din țări terțe date cu caracter personal, vom lua în considerare obligațiile noastre de a oferi un nivel adecvat de protecție a datelor, cu excepția cazului în care există derogări relevante

De asemenea, putem dezvălui date cu caracter personal pentru a preveni sau a investiga o posibilă infracțiune, cum ar fi frauda sau furtul de identitate (baza legală este că avem un interes legitim să ne protejăm de infracțiuni și să ne exercităm sau să ne apărăm drepturile; să ne exercităm sau să aplicăm termenii online de utilizare sau altă relație contractuală cu dvs. (baza legală fiind necesitatea executării unui contract cu dvs. (în cazul în care contractăm cu dvs. în calitate de comerciant independent) sau este în interesul nostru legitim să facem acest lucru; sau să ne protejăm propriile drepturi sau proprietăți sau drepturile, proprietatea sau siguranța utilizatorilor noștri sau a altor persoane (baza legală fiind interesul legitim de a face acest lucru).

  1. Cum vă puteți exercita drepturile în legătură cu datele dvs. cu caracter personal?

Dorim să menținem un nivel ridicat de transparență cu privire la datele pe care le prelucrăm. În ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal descrise în această Notificare privind Confidențialitatea Datelor, aveți următoarele drepturi:

• Să vi se confirme că Syngenta prelucrează datele dvs. cu caracter personal, să obțineți acces sau să primiți o copie a datelor cu caracter personal pe care le putem avea despre dvs.;

• Să ne solicitați să rectificăm sau să actualizăm orice date cu caracter personal inexacte sau să completăm orice date cu caracter personal incomplete;

• Să ne solicitați eliminarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;

• Să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;

• Să ne solicitați să vă transmitem anumite date cu caracter personal sau să vi le transferăm sau să le transferăm către un alt operator de date (portabilitatea datelor); și

• Să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în baza intereselor legitime. Dacă suntem de acord cu obiecția dvs., sub rezerva altor interese legitime pe care ne-am putea baza (de exemplu, în contextul acțiunilor legale în curs sau potențiale împotriva noastră), nu vom mai avea voie să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal;

• Să ne cereți să nu mai prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

Anumite drepturi sunt supuse restricțiilor sau limitărilor, iar disponibilitatea lor poate depinde de baza legală pe care ne bazăm pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal (a se vedea secțiunea 2 de mai sus). În plus, ne putem baza pe excepțiile aplicabile în temeiul legislației UE, a Statelor Membre, a Regatului Unit sau ale altei legi aplicabile pentru a respinge parțial sau integral cererea dvs. Dacă facem acest lucru, vă vom informa atunci când răspundem solicitării dvs.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, ne puteți contacta după cum urmează:

Dacă sunteți rezident în România, puteți contacta Responsabilul nostru privind Confidențialitate Datelor prin e-mail la raluca.vasile@syngenta.com sau prin poștă la adresa Syngenta menționată în secțiunea de Introducere la începutul acestei Notificări privind Confidențialitatea Datelor.

Vom răspunde la solicitarea dvs. specificată în mod rezonabil cât mai repede posibil după validarea cererii.

  1. Cum să vă ștergeți Contul? Cât timp stochează Syngenta datele dvs. cu caracter personal?

Sub rezerva celor de mai jos, intenționăm să stocăm datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât aveți un Cont. Syngenta vă va șterge Contul dacă Produsele nu sunt utilizate timp de treizeci și șase de luni, cu excepția cazului în care legea aplicabilă impune o perioadă mai lungă de păstrare a datelor.

Rețineți că eliminarea Produselor din dispozitivul dvs. nu vă va șterge Contul. Contul dvs. va rămâne activ, cu excepția cazului în care solicitați ștergerea prin e-mail la support@cropwise.com. Sub rezerva celor de mai jos, ștergerea Contului dvs. va șterge datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, este posibil să păstrăm date care nu au caracter personal după ce Contul dvs. a fost șters.

În scopuri probatorii, în special pentru a fi pregătiți pentru litigii sau reclamații legale, putem stoca anumite date cu caracter personal (cum ar fi o înregistrare a identității dvs. și a faptului că ați fost utilizator al Produselor noastre) pentru o perioadă de timp după ce v-ați șters Contul atât timp cât acest lucru este permis și necesar, având în vedere durata prescripției drepturilor la acțiune din țara dvs., astfel încât perioada noastră de păstrare poate varia în funcție de circumstanțe. Cu toate acestea, în astfel de cazuri nu vom mai prelucra activ datele cu caracter personal în scopul specificat inițial, ci doar în scopul menționat mai sus. În continuare, vom limita accesul la datele dvs. cu caracter personal pe această bază. Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este acela că este necesar pentru interesul nostru legitim de a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre. De asemenea, putem păstra datele dvs. cu caracter personal după ștergerea Contului dvs., dacă este necesar, pentru a respecta o obligație legală aplicabilă.

  1. Întrebări, îngrijorări și reclamații cu privire la practicile noastre privind confidențialitatea.

Dacă aveți întrebări, puteți contacta persoana cu atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal prin e-mail la raluca.vasile@syngenta.com sau scriind la adresa Syngenta prezentată în secțiunea de Introducere la începutul acestei Notificări privind Confidențialitatea Datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere relevantă. În România, aceasta este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (detalii disponibile la https://www.dataprotection.ro/ ).