Cropwise_Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

Data Versiunii: 1 Martie 2021

 1. DESPRE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII

Înainte de a utiliza oricare dintre Produsele noastre, vă rugăm să petreceți câteva minute pentru a examina cu atenție:

 1. acești Termeni și Condiții;
 2. notificarea noastră privind confidențialitatea datelor la https://www.syngenta.ro/cropwise-notificare-privind-confidentialitatea-datelor (Notificare privind Confidențialitatea Datelor”) – aceasta prevede mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele cu caracter personal ca operator de date și drepturile pe care le aveți; și
 3. orice Termeni privind Oferte Speciale.

Acești Termeni și Condiții și orice Termeni privind Oferte Speciale constituie împreună un contract obligatoriu între dvs. și noi cu privire la utilizarea serviciilor noastre. Ne referim la aceștia pe parcurs drept „Contractul”. Dacă există vreun conflict sau discrepanță între acești Termeni și Condiții și orice Termeni privind Oferte Speciale, atunci, cu excepția cazului în care se specifică altfel în scris, acești Termeni și Condiții vor prevala.

Pentru a utiliza oricare dintre Produse, trebuie mai întâi: (i) să creați sau să dețineți un Cont; și (ii) să citiți și să fiți de acord cu prezentul Contract.

Este posibil ca unele Produse (sau Caracteristici din cadrul acestora) să nu fie disponibile în țara dvs., să fie disponibile numai pentru unii utilizatori, să fie disponibile numai pentru o perioadă limitată de timp sau să fie supuse unor termeni suplimentari, așa cum sunt stabiliți în orice Termeni privind Ofertele Speciale aplicabile. Vă rugăm să contactați reprezentantul dvs. Syngenta dacă aveți întrebări.

Acest Contract folosește anumiți termeni definiți (pe care i-am scris cu majuscule). Acești termeni sunt definiți pe parcursul documentului sau în secțiunea 20 (Termeni Definiți).   

 1. CINE SUNTEM NOI

Noi suntem „Syngenta” Syngenta Agro S.R.L., cu sediul social în București, Sectorul 1, Șos. București - Ploiești, Nr. 73-81, VICTORIA PARK - Clădirea 3, Etaj 4, Cod Unic de Înregistrare RO7025525. În acest Contract folosim termenii „noi”, „nostru” și „noștri” pentru a ne referi la Syngenta și la companiile grupului nostru.

 1. CINE SUNTEȚI DVS.

Dvs. sunteți fie:

(i) un cultivator care dorește să utilizeze Produsele ca angajat, proprietar, lucrător sau alt reprezentant al unei companii agricole cu sediul în România sau

(ii) un consilier agronomic („Consilier”) care dorește să utilizeze Produsele ca parte a unui serviciu pe care îl oferiți Clienților dvs. Finali cu sediul în România.

Noi nu oferim Produsele noastre consumatorilor. Și nici nu oferim Produsele noastre în conformitate cu acești Termeni și Condiții companiilor cu sediul în afara României. Utilizând Produsele noastre și acceptând acești Termeni și Condiții, sunteți de acord că sunteți un utilizator comercial, acționând în numele afacerii dvs. care este fie o companie, un comerciant independent sau orice altă formă de entitate comercială cu sediul în România („Compania” dvs.);

Cu excepția cazului în care contextul impune altfel, în acest Contract, „dvs.” și „al dvs.” înseamnă atât persoana (utilizatorul) care a creat un Cont pentru a utiliza Produsele, cât și Compania în numele căreia a fost creat Contul.

Vă rugăm să rețineți că Compania va fi operatorul de date în ceea ce privește datele cu caracter personal dezvăluite cu ocazia utilizării Produselor - vă rugăm să consultați secțiunea 16.

 1. TIPURI DE UTILIZATOR

Utilizatorul care creează un Cont în numele unei Companii pentru prima oară va fi „Utilizatorul Principal”. Dacă sunteți Utilizatorul Principal, trebuie să fiți un reprezentant autorizat al Companiei dvs., cu autoritatea de a obliga Compania la respectarea acestui Contract.

Utilizatorul Principal poate adăuga un alt utilizator (un „Utilizator Secundar”) la Contul său, în două moduri:

 1. prin partajarea accesului la datele din Contul Utilizatorului Principal cu un Utilizator Secundar al Produsului; și/sau
 2. prin crearea de Utilizatori Secundari care sunt reprezentanți ai Companiei Utilizatorului Principal care sunt autorizați să îndeplinească sarcini specifice prin intermediul Produsului.

Dacă sunteți un Utilizator Secundar, ar trebui să știți că Utilizatorul Principal vă poate limita sau restrânge în alt mod capacitatea de a utiliza datele din Contul Utilizatorului Principal.

Indiferent dacă sunteți Utilizator Principal sau Utilizator Secundar, trebuie să respectați termenii prezentului Contract. 

În cazul în care sunteți Consilier, vă obligați, de asemenea, să vă asigurați că, în măsura în care este relevant, Clienții dvs. Finali respectă acest Contract.   

 1. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul Contract sau oricare parte a acestuia (inclusiv Termeni și Condiții și oricare Termeni privind Ofertele Speciale) în orice moment, inclusiv atunci când lansăm Produse noi sau actualizate, urmând să vă punem la dispoziție versiunea actualizată prin intermediul Produselor.

Dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări, accesul la Produse poate fi refuzat.

 1. FUNCȚIONAREA PRODUSELOR

Produsele utilizează Intrările Dvs. (așa cum sunt definite mai jos în secțiunea 20) și le procesează, inclusiv cu ajutorul extrapolării, combinării cu date și informații din alte surse și utilizării algoritmilor și modelelor statistice dezvoltate de Syngenta pentru a produce Rezultatele.

Rezultatele sunt destinate a fi utilizate pentru a sprijini și informa deciziile agronomice luate în mod independent de către dvs. sau, în cazul în care sunteți Consilier, de către dvs. și de Clienții Finali. Produsele, inclusiv Rezultatele, nu trebuie utilizate în niciun alt scop. În special, vă obligați să nu utilizați Produsele (și captarea datelor cu caracter personal, locația dispozitivului sau alte date de localizare activate de Produse) în scopul monitorizării comportamentului sau locației oricărei persoane.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI - Rezultatele furnizate de Produse depind de unii factori pe care nu îi putem controla:

 • Algoritmi - Ghidul de sprijin al deciziilor agronomice este generat de algoritmi foarte complecși care nu pot reprezenta fiecare particularitate a cazului individual. Căutăm să ne îmbunătățim în mod constant abordarea față de sprijinul decizional. Acesta este motivul pentru care este esențial să vă folosiți judecata profesională în ceea ce privește siguranța și adecvarea oricăruia dintre Rezultate.
 • Intrările Dvs. - Calitatea, acuratețea și actualitatea datelor pe care le introduceți vor afecta Rezultatele.
 • Datele de la terțe părți - deși avem grijă să asigurăm calitatea și acuratețea datelor partenerilor terți, unele date de la terțe părți ne sunt puse la dispoziție pentru utilizare fără nicio garanție că sunt corecte sau fără erori.
 • Este posibil ca datele privind produsele agricole să nu fie pe deplin actualizate - avem grijă să asigurăm că datele despre produsele agricole (de exemplu informații despre soiurile de semințe, produsele de protecție a culturilor și echipamentele agricole ale Syngenta și ale terțelor părți) sunt actualizate când lansăm un Produs. Date despre produsele agricole noi sau actualizate pot fi publicate din când în când, dar vor fi încorporate periodic în Produsele noastre numai când lansăm o actualizare. Prin urmare, nu trebuie să vă bazați pe Produse ca fiind o sursă autorizată și actualizată de date despre produse agricole.
 • Condiții din lumea reală - este posibil să nu obțineți rezultatele dorite (de exemplu, reducerea derivei, randamentul, controlul dăunătorilor) prezise de Produse, deoarece condițiile din lumea reală, cum ar fi vremea, sunt variabile și pot fi diferite de condițiile în care echipamentul a fost testat sau pentru care s-au dezvoltat algoritmi și modele statistice.
 • Starea vremii - datorită naturii prognozei meteo, previziunile furnizate de partenerii noștri de prognoză meteo nu vor fi în totalitate exacte.
 • Profilurile sau setările personalizabile pe care le-ați specificat în cadrul Produselor (sau care au fost specificate pentru dvs. de către un Utilizator Principal), de exemplu praguri de risc.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ Syngenta nu oferă nicio garanție că utilizarea Produselor va produce rezultatele agricole dorite.

Rezultatele nu ar trebui să fie utilizate ca bază unică pentru luarea deciziilor agronomice.

Informații despre Produsul Syngenta. Orice informație conținută sau menționată în Produsele referitoare la Syngenta și la produsele și serviciile sale de protecție a semințelor sau culturilor este furnizată pentru a sprijini și informa deciziile dvs. agronomice luate independent. Pentru informații suplimentare sau întrebări despre soiurile noastre de semințe, produsele sau serviciile de protecție a culturilor, vă rugăm să ne contactați direct.

Dacă intenționați să utilizați un produs de protecție a culturilor sau de semințe (indiferent dacă este al Syngenta sau al unei terțe părți), trebuie să citiți și să urmați eticheta care însoțește acel produs și să respectați toate legile și reglementările aplicabile din țara dvs. referitoare la utilizarea produsului respectiv. Înainte de a utiliza orice produs, asigurați-vă că este înregistrat pentru a fi utilizat în țara dvs.

În special, sunteți de acord că sunteți responsabil pentru inspectarea câmpurilor și pentru exercitarea raționamentului dvs. pentru a decide dacă să urmați ghidajul privind sprijinul deciziei agronomice sau alte Rezultate și pentru implementarea practicilor agronomice în conformitate cu bunele practici agricole, îndrumările de administrare și orice alte legi locale aplicabile și reglementări. Vă atragem atenția asupra secțiunilor 17 („Declinare de Responsabilitate”) și 18 („Limitarea Răspunderii”) de mai jos.

 1.  MODIFICĂRI ALE PRODUSELOR

Ne rezervăm dreptul de a schimba din când în când oricare dintre Produse (inclusiv Caracteristicile acestora și alte tipuri de conținut și funcționalitate) iar acest lucru poate necesita modificări la acest Contract, în conformitate cu procesul prevăzut mai sus la secțiunea 5. Cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres în prezentul Contract, Syngenta nu va fi răspunzătoare față de dvs. în niciun fel pentru posibilele consecințe ale modificărilor Produselor sau ale prezentului Contract.

 1. SECURITATEA PAROLEI

Este responsabilitatea dvs. să vă păstrați parola Contului în siguranță. Aceasta include alegerea unei parole complexe care nu este utilizată pentru alte conturi și nepartajarea parolei dvs. sau furnizarea în alt mod a accesului la Contul dvs. oricărei alte persoane. Dacă uitați parola, o puteți reseta. Sunteți de acord să ne notificați imediat în legătură cu orice utilizare neautorizată a Contului sau cu oricare altă încălcare a securității. Nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daună cauzată de nerespectarea acestei prevederi.

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE

Produsele conțin Mărci Înregistrate și Conținuturi care sunt proprietatea Syngenta sau a licențiatorilor săi și care sunt protejate de proprietatea intelectuală și de alte drepturi și legi. Syngenta și licențiatorii săi păstrează proprietatea exclusivă a Produselor, a Conținuturilor și a Mărcilor lor Înregistrate. Nu puteți reproduce, afișa sau utiliza în orice alt mod orice Marcă Înregistrată, cu excepția celor prevăzute mai jos. În cazul în care sunteți Consilier, nu trebuie să vă considerați proprietarul sau licențiatorul exclusiv al Produselor, al Conținuturilor lor și al Mărcilor Înregistrate sau să pretindeți că sunt ale dvs. atunci când aveți de-a face cu Clienții Finali.

 1. LICENȚA DUMNEAVOASTRĂ DE UTILIZARE A PRODUSELOR

Vi se acordă un drept neexclusiv, netransferabil  ne-sub-licențiabil și limitat la teritoriul României de a utiliza Produsele și de a descărca, rula, stoca, imprima, copia și partaja Rezultatele Produselor pe durata în care vi se aplică prezentul Contract, cu condiția să utilizați Rezultatele numai în cadrul Companiei dvs. (sau, în cazul în care sunteți Consilier, în afacerile Clienților Finali) într-un mod care respectă prezentul Contract (în special secțiunea 6) și să nu modificați Rezultatele în niciun fel (de exemplu, prin ștergerea sau modificarea oricăror Mărci Înregistrate sau ale altor notificări). Nu puteți vinde, închiria, licența sau transfera în alt mod Produsele către terți sau genera Produse pentru terțe părți (cu excepția cazului în care sunteți Consilier, pentru Clienții Finali). Orice terță parte care dorește să utilizeze Produsele trebuie să își creeze propriul Cont.

Cu excepția celor menționate mai sus, nu vi se transferă alte drepturi asupra Rezultatelor sau Produselor sau asupra oricăruia dintre Conținuturile lor. De exemplu (fără limitare) nu puteți face următoarele fără a obține în prealabil permisiunea scrisă de la Syngenta: publica, afișa sau transfera Produsele sau să creați un link către acestea de pe orice alt site disponibil public.

 1. GARANȚIE LIMITATĂ

Garantăm că, atunci când sunt utilizate în mod corespunzător și în conformitate cu prezentul Contract și cu orice alte instrucțiuni emise alături sau ca parte Produselor, Produsele vor funcționa în mod substanțial în conformitate cu prezentul Contract. În cazul în care sunteți Consilier, recunoașteți că această garanție este furnizată numai Companiei dvs. și că nu poate fi invocată de niciun Client Final.

Vă atragem atenția asupra secțiunilor 17 („Declinare de Responsabilitate”) și 18 („Limitarea Răspunderii”) de mai jos.

 1. OBLIGAȚIILE DVS. FAȚĂ DE SYNGENTA

Declarați și garantați că:

(i) Intrările Dvs. (așa cum sunt definite mai jos în secțiunea 20) au fost obținute în conformitate cu și continuă să respecte toate legile aplicabile, și că aveți drepturile necesare pentru a introduce sau încărca Intrările Dvs. în Produse și pentru a acorda licența stabilită mai jos sub secțiunea 13 („Licența acordată de dvs. Syngenta”);

(ii) În cazul în care Intrările Dvs. includ date cu caracter personal referitoare la o altă persoană decât dvs. (de exemplu, numele, adresa de e-mail, datele privind geo-localizarea dispozitivului, imagini), dvs. (în calitate de Companie relevantă) aveți un temei legal valabil în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor pentru prelucrarea acelor date cu caracter personal și vă veți respecta în orice alt mod obligațiile dumneavoastră ca operator de date (a se vedea secțiunea 16), inclusiv în ceea ce privește transparența;

(iii) Intrările Dvs. nu încalcă proprietatea intelectuală, confidențialitatea sau alte drepturi ale unei terțe părți iar Syngenta nu va trebui să obțină licențe de la nici o terță parte sau să plătească redevențe; și

(iv) Veți menține informațiile Contului dvs. (inclusiv detaliile Companiei și detaliile Utilizatorilor Principali și Secundari autorizați) la zi.

 1. Licența acordată de dvs. Syngenta

Produsele pot necesita Intrările Dvs. (așa cum sunt definite mai jos în secțiunea 20). Prin prezenta ne acordați un drept neexclusiv, la nivel mondial, transferabil, cu titlu gratuit, sub-licențiabil și perpetuu de a utiliza Intrările Dvs. în scopul producerii Rezultatelor și pentru a face posibilă în orice alt mod utilizarea Produselor de către dvs., precum și pentru utilizarea noastră pentru îmbunătățirea Produselor noastre, dezvoltarea de produse noi și în orice alte scopuri stabilite de noi, întotdeauna sub rezerva termenilor prezentului Contract. Este posibil să nu puteți utiliza anumite caracteristici ale Produselor dacă nu furnizați informațiile solicitate. În relația dintre dvs. și Syngenta, dvs. sunteți proprietarul Intrărilor Dvs.

În cazul în care sunteți Consilier, recunoașteți că este responsabilitatea dvs. să obțineți orice drepturi, permisiuni sau licențe de la Clienții Finali care sunt necesare pentru a ne acorda licența anticipată de această secțiune 13.

 1. UTILIZAREA de către noi de DATE ANONIMIZATE

În măsura în care Intrările Dvs. includ date cu caracter personal, vom utiliza aceste date cu caracter personal numai în conformitate cu Notificarea noastră privind Confidențialitatea Datelor și secțiunea 16. Fără a aduce atingere celor de mai sus, recunoașteți că putem agrega sau anonimiza în orice mod orice date cu caracter personal cuprinse în Intrările Dvs., astfel încât acestea nu mai constituie date cu caracter personal („Date anonimizate”) și că utilizarea noastră de Date Anonimizate nu este constrânsă de Notificarea noastră privind Confidențialitatea Datelor.

 1. RESTRICȚII PRIVIND UTILIZAREA PRODUSELOR DE CĂTRE DVS.

Sunteți de acord să respectați legea aplicabilă atunci când utilizați Produsele. Sunteți de acord să nu utilizați un sistem automat pentru a accesa Produsele, pentru a facilita accesul neautorizat al oricărei persoane la Produse sau pentru a modifica funcționalitatea sau disponibilitatea Produselor. Sunteți de acord să nu decompilați, să compilați invers, să dezasamblați, să faceți inginerie inversă sau să reduceți în alt mod la o formă percepută de om în totalitate sau parțial Produsele sau Conținuturile acestora sau să încercați să obțineți codul sursă sau să creați opere derivate.

 1. TERMENI DE PRELUCRARE A DATELOR

Înțelegeți că orice date cu caracter personal cuprinse în Intrările Dvs. pe care le folosim pentru a produce Rezultatele sunt prelucrate de noi ca persoană împuternicită cu prelucrarea datelor, în numele dvs. (în calitate de Companie relevantă) în calitate de operator de date. În ceea ce privește astfel de date cu caracter personal, în calitate de persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor, vom respecta dispozițiile legilor aplicabile privind protecția datelor din România și articolul 28 alineatul (3) din Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”), care sunt încorporate prin referință în acest Contract. În sensul articolului 28 alineatul (2) din RGPD, vom fi în general autorizați să desemnăm persoane sub-împuternicite pentru prelucrarea datelor, cu condiția ca aceste numiri să fie conforme cu prevederile articolului 28 alineatul (4) din RGPD. În sensul articolului 28 alineatul (3) litera (h) din RGPD, recunoașteți că dreptul dvs. la un audit sau inspecție va fi îndeplinit în primă instanță prin vizualizarea unui raport de audit intern. În cazul în care un astfel de raport nu răspunde îngrijorărilor dvs., veți avea, pe cheltuiala dvs., dreptul de a efectua nu mai mult de un audit (de către dvs. sau de către un auditor mandatat) pe an calendaristic.

Înțelegeți în plus că obligațiile de mai sus se aplică numai cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în numele dvs. ca persoană împuternicită și nu privesc datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopurile noastre proprii ca operator de date. Vă rugăm să consultați Notificarea noastră privind Confidențialitatea Datelor pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal în calitate de operator de date. În cazul în care sunteți Consilier, trebuie să vă asigurați că fiecare Client Final, precum și fiecare persoană vizată asociată unui Client Final ale cărei date cu caracter personal ne sunt furnizate, au fost direcționate către Notificarea noastră privind Confidențialitatea Datelor.

În calitate de operator de date, recunoașteți că sunteți responsabil pentru asigurarea legalității prelucrării datelor cu caracter personal, care include obligația de a furniza o notificare privind confidențialitatea datelor persoanelor vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în contextul producerii Rezultatelor.

 1. DECLINARE DE RESPONSABILITATE

Produsele și Conținuturile acestora sunt furnizate pe baza „ca atare”, „după cum este disponibil”.

Nu garantăm că Produsele vor fi întotdeauna disponibile. Deși vom încerca să minimalizăm întreruperile și să vă informăm în prealabil cu privire la închiderile planificate, ne rezervăm dreptul de a înceta Produsele fără notificare prealabilă.

În limita maximă permisă de legislația aplicabilă și altfel decât așa cum este prevăzut în prezentul Contract, Syngenta și furnizorii noștri de servicii și licențiatorii respectivi declină toate declarațiile și garanțiile de orice fel, inclusiv cele privitoare la: (a) toate garanțiile de comercializare, capacitate pentru un anumit scop, garanția proprietății și de neîncălcarea cu privire la Produse și Conținuturile acestora; (b) toate garanțiile legate de întârzieri, întreruperi, erori sau omisiuni în funcționarea Produselor sau a oricărei părți a Produselor; (c) toate garanțiile legate de transmiterea sau livrarea Produselor sau disponibilitatea acestora la un anumit moment sau locație; (d) toate garanțiile că Intrările Dvs. vor fi disponibile - trebuie să păstrați copii ale acestora și să nu vă bazați pe Produsele noastre ca mijloc principal de stocare a acestora; (e) toate garanțiile referitoare la securitatea Produselor sau la faptul că Conținuturile sunt lipsite de viruși, ”viermi” sau alte coduri care pot manifesta proprietăți contaminante sau distructive; și (f) toate garanțiile referitoare la utilizarea, valabilitatea, acuratețea, actualitatea, caracterul complet, adecvarea, fiabilitatea Produselor și a Conținuturilor.

Produsele noastre pot conține hyperlinkuri către site-uri web care nu sunt operate de noi sau de alte companii din grupul Syngenta. Aceste hyperlinkuri sunt furnizate doar pentru referință și comoditate și nu implică nicio aprobare a materialului de pe aceste site-uri web ale unor terțe părți sau orice asociere cu operatorii lor. Syngenta nu controlează aceste site-uri web și nu este responsabilă pentru conținuturile acestora. Accesați și utilizați aceste site-uri web pe propriul risc.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizarea de către dvs. a Produselor și a Conținuturilor acestora se realizează exclusiv pe riscul dvs. În măsură maximă permisă de legislația aplicabilă, Syngenta și furnizorii noștri de servicii și licențiatorii relevanți nu vor fi răspunzători față de dvs. (indiferent dacă este vorba de răspundere contractuală, neglijență, răspundere delictuală, încălcarea obligației legale sau despre altceva) pentru orice pierderi sau daune rezultate sau în legătură cu: (a) accesul dvs. la, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Produsele sau Conținuturile acestora sau recurgerea la Conținuturi; (b) pentru eventuale erori sau omisiuni în Conținut; sau (c) informațiile Contului pe care ni le furnizați dacă sunt incorecte, incomplete sau depășite. Această excludere a răspunderii se aplică tuturor pierderilor și daunelor de orice fel, directe sau indirecte, inclusiv fără limitare, întreruperile de afaceri, pierderea sau deteriorarea datelor, culturilor sau a fondului comercial și pierderii de venituri sau profituri chiar dacă Syngenta știa sau ar fi trebuit să știe de posibilitatea unei astfel de pierderi.

Recunoașteți și sunteți de acord că Syngenta nu ar fi putut să vă pună la dispoziție Produsele și Conținuturile acestora cu titlu gratuit dacă răspunderea nu ar fi limitată în conformitate cu cele de mai sus.

În afară de pierderile menționate mai sus (pentru care nu suntem răspunzători), răspunderea totală a Syngenta și a furnizorilor noștri de servicii și a licențiatorilor nu trebuie să depășească cea mai mare sumă dintre (i) ceea ce ați plătit pentru Produsul aplicabil în cele douăsprezece luni imediat anterioare evenimentul care a dat naștere oricărei cereri; sau (ii) o sută de lire sterline (100.00 GBP) sau o sumă echivalentă în euro.

În cazul în care sunteți Consilier, recunoașteți în mod expres că: (i) sunteți direct răspunzător față de noi pentru actele și omisiunile Clienților Finali (inclusiv ale oricăror reprezentanți ai Clienților Finali care utilizează Produsele); și (ii) Syngenta nu va avea nicio răspundere față de Clienții Finali pentru orice încălcare de către noi sau de către dvs. a prezentului Contract. Vă sfătuim să încheiați un contract robust cu fiecare Client Final care să acopere, cel puțin, obiectul prezentului Contract.

Nimic din acest Contract nu va exclude sau limita răspunderea noastră pentru: (i) fraude sau denaturări frauduloase de către noi; (ii) moartea sau vătămarea corporală cauzată de neglijența noastră; sau (iii) orice altă răspundere pentru care nu putem exclude sau limita  răspunderea în conformitate cu legea aplicabilă.

 1. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Prezentul Contract va fi guvernat de legile României fără a ține cont de principiile conflictului de legi, iar instanțele din București vor avea jurisdicție exclusivă în legătură cu orice pretenții legate de acest Contract.

 1. TERMENI DEFINIȚI

În acest Contract, următorii termeni vor avea următoarele definiții:

Cont” înseamnă un cont de utilizator pe care îl creează un Utilizator Principal și la care poate oferi acces Utilizatorilor Secundari.

Conținuturi” înseamnă următoarele și toate drepturile de proprietate intelectuală din acestea: (i) Rezultatele; (ii) designul, caracteristicile, funcționalitatea, navigarea și aspectul Produselor; și (iii) Feedback.

Client Final” înseamnă o afacere agricolă căreia un Consilier îi oferă un serviciu folosind unul sau mai multe dintre Produse.

Caracteristică” înseamnă un element funcțional în cadrul unui Produs.

Feedback” înseamnă evaluări, comentarii, critici, îmbunătățiri sugerate, opinii și idei transmise de dvs. sau de alți utilizatori prin intermediul Produselor.

Rezultate” înseamnă prognoze meteo, date istorice despre vreme, imagini din satelit, îndrumări privind sprijinul deciziilor agronomice, recomandări privind intrările agricole orice alte rezultate pe care le obțineți prin intermediul Produselor.

Produs” înseamnă un modul web, o aplicație pentru smartphone sau alt serviciu, inclusiv aplicații mobile pentru cercetarea datelor de fermă, analize, asistență pentru deciziile de pulverizare, asistență pentru selectarea produselor etc., care sunt puse la dispoziția utilizatorilor de către noi. Produsele pot conține una sau mai multe Caracteristici și, dacă nu se specifică altfel, termenul „Produs” include Caracteristicile sale.

Termeni privind Oferte Speciale” înseamnă orice termeni și condiții care se aplică utilizării de către dvs. a unui Produs sau a oricărei Caracteristici din cadrul unui Produs.

Mărci Înregistrate” înseamnă mărci înregistrate, și sigle.

„Intrările Dvs.” înseamnă informațiile și datele pe care le încărcați, le introduceți, le transmiteți, le stocați sau le puneți la dispoziție în alt mod prin intermediul Produselor, cum ar fi informații despre o afacere agricolă, locația terenului, hărți, limite, informații despre vremea locală sau condițiile climatice, data exercițiului, data apariției, orele de aplicare specifice câmpului, ultima dată a tratamentului, scripturi de aplicații specifice zonei de câmp pentru produse de protecție a culturilor, practici agronomice, pierderi de culturi, randamente ale culturilor, observații în teren, imagini, etape de creștere specifice câmpului, aplicații anterioare ale produse de protecție a culturilor, pragurile selectate de dvs. (de ex. pentru dăunători, boli sau presiunea buruienilor).