Material de Informare "Syngenta Cropwise Planting 2024"

Noutăți
Banner Material de informare Syngenta Cropwise Planting Sept 2023

Acest document include informații cu privire la condițiile în care este pus la dispoziție serviciul gratuit „Syngenta Cropwise Planting 2024”, serviciu oferit de Syngenta în contextul politicii generale promovate la nivel național și al Uniunii Europene, de încurajare și sprijinire a creșterii productivității în agricultură.
Syngenta: Syngenta Agro SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în București, sector 1, Șoseaua București-Ploiești nr. 73-81, etaj 4, Victoria Park - Clădirea 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1380/1995, cod fiscal RO 7025525.
Syngenta oferă cu titlu gratuit serviciul “Cropwise Planting”, ce presupune generarea unei prescripții (harta digitală) pentru semănat cu rata variabilă (corelarea automată a mai multor densități de semănat cu zonele de management stabilite dupa indicii NDVI).
În 2024 serviciul Syngenta Cropwise Planting are caracter pilot și este pus la dispoziție unui număr limitat de fermieri, selectați în prealabil, care îndeplinesc următoarele condiții:
• achizitionează pe un voucher, emis în conformitate cu prevederile regulamentului campaniei promotionale „Avantaj Syngenta Semințe Sezon 2024” organizate de Syngenta, cel putin 100 de saci de porumb (orice hibrid sau mix de hibrizi);
• sunt eligibili din punct de vedere tehnic/al utilajelor agricole (determinat printr-un chestionar care se efectueaza împreună cu reprezentatul de vânzări). Chestionarul conține întrebări despre utilajele pe care fermierul le deține pentru a se putea determina daca este sau nu eligibil pentru semănat cu rata variabila (utilajul si licențele deținute permit folosirea prescripției);
• fermierul pune la dispozitie coordonate GPS (conturul câmpului digitizat în format KLM, SHP) pentru fiecare camp pentru care intentioneaza sa foloseasca prescriptia cu conditia sa nu depășească suprafata cultivata cu hibrizi Syngenta.
În cazul în care achiziția de pe voucher, emis în conformitate cu prevederile regulamentului campaniei promotionale „Avantaj Syngenta Semințe Sezon 2024” organizate de Syngenta este mai mică de 100 de saci, iar fermierul dorește o precripție cu rată variabilă pentru hibrizii Syngenta, aceasta va fi putea fi obtinută contra cost, prin achiziționarea unui abonament anual. Prețul abonamentului pentru generarea de prescripții fiind de 500 lei/fermă.
Syngenta își rezervă dreptul de a solicita fermierilor orice informații și documente necesare în legătură cu îndeplinirea condițiilor și implementarea serviciului.
Serviciul Cropwise Planting presupune următoarele:
• Pe baza coordonatelor furnizate de către fermier, datele sunt introduse într-un sistem Syngenta (Cropwise Planting) care va furniza prescripția pentru semănatul variabil; alte eventuale criterii de eligibilitate pentru primirea prescripției vor fi discutate și convenite de către reprezentantul tehnic de vânzări Syngenta și reprezentantul fermierului;
Material de Informare „Syngenta Cropwise Planting 2024”
• Harta digitală (prescripția) se poate descărca pe loc și se va preda fermierului fie pe adresa de
email fie pe suport electronic. Folosirea prescripției în procesul de semănat presupune asumarea
în totalitate a fermierului a datelor folosite. Procesul de creare a prescripțiilor și predarea lor către
fermier în formatul agreat de utilajele folosite este responsabilitatea Syngenta. Serviciile
ulterioare de implementare a procesului sunt responsabilitatea fermierului și nu sunt în sarcina
Syngenta, însă Syngenta le va putea furniza în limita timpului disponibil în perioada semănatului
și a cunoștințelor deținute.
Syngenta nu își asumă responsabilitatea pentru caracterul adecvat pentru suprafețele cultivate de
fermieri al informațiilor rezultate ca urmare a utilizării Syngenta Cropwise Planting și/sau pentru
oportunitatea implementării prescripției de către fermieri. În nicio situație Syngenta nu va fi ținută
răspunzătoare pentru vreo pierdere, daună sau prejudiciu decurgând din folosirea Cropwise Planting
și/sau implementarea prescripției de către fermier. Syngenta nu oferă nicio garanție, expresă sau
implicită, privind îmbunătățirea performanței și/sau a productivității suprafețelor cultivate conform
prescripției.