Karate Zeon - Insecticid | Syngenta

You are here

Karate Zeon

Ultima actualizare:
19.07.2022

Insecticid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru și microambalaje
Compoziție: 
Familia Chimică:
Piretroizi
Formulare: 
suspensie de microcapsule
Mod de acțiune: 
contact, ingestie

Karate Zeon este un insecticid de contact care, pe lângă efectul rapid și de șoc împotriva dăunătorilor, oferă cea mai lungă perioadă de protecție, datorită tehnologiei Zeon. Formularea în capsule Zeon permite ca o cantitate optimă de insecticid să ajungă pe plantă, fără pierderi în atmosferă la aplicare.
După aplicarea produsului, substanţa activă penetrează rapid cuticula insectei acţionând asupra sistemului nervos, dăunătorii încetează să se hrănească, după care paralizează şi mor repede.

Karate Zeon este un insecticid piretroid, eficient, cu o puternică acţiune de contact şi ingestie asupra adulților și larvelor unei game largi de dăunători.

Eliberarea treptată a insecticidului din capsule determină formarea unui depozit stabil pe suprafaţa plantelor, rezistent la acţiunea razelor UV şi a precipitaţiilor.

Arbori izolați și aliniamente

Cartof

Ceapă

Cireș

Floarea soarelui

Grâu

Grâu, Orz

Lucernă sămânță

Măr

Molid

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302, H317, H410

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitați să inspirați pulberi/fum/gaz/particule lichide pulverizate/vapori/spray.
 • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
 • P273: Evitați dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P301 + P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
 • P330: Clătiți gura.
 • P333 + P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Compatibilitate

Karate Zeon este compatibil cu numeroase produse de protecţia plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilităţi. Se recomandă efectuarea unui test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Se dizolvă Karate Zeon se adaugă în rezervorul maşinii de stropit, umplut pe jumătate cu apă curată, după care se completează cu restul de volum de apă, agitându-se continuu până la umplere. Sistemul de agitare se va menţine pornit şi în timpul aplicării.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00