Affirm Opti - Insecticid | Syngenta

You are here

Affirm Opti

Ultima actualizare:
06.05.2021

Insecticid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 kg și microambalaje
Compoziție: 
Familia Chimică:
Avermectine
Formulare: 
granule dispersabile în apă
Mod de acțiune: 
sistemic (translaminar sau penetrant)

AFFIRM OPTI acţionează prin blocarea transmiterii semnalelor nervoase ale insectei, care traversează canalele de clor de la nivelul muşchilor. Insecta îşi încetează imediat hrănirea, paralizează ireversibil şi moare într-un timp relativ scurt. AFFIRM OPTI acţionează specific asupra lepidopterelor prin contact şi ingestie. Produsul are mişcare sistemică locală (translaminară sau penetrantă) la nivelul organelor vegetale tratate, unde intră în interior şi formează un rezervor activ de produs care protejează foarte eficient planta împotriva lepidopterelor.

AFFIRM OPTI este un insecticid pentru combaterea lepidopterelor din pomicultură. Este un produs de origine naturală care aparţine grupei chimice avermectine.

Cais

Măr, Păr, Gutui, Moșmon

Prun

Clasificare

Fraze de pericol

  • H410

Fraze de precauție

  • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
  • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
  • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

  • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!
SPe3 - Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă!
SPe8 - Nu se aplică atunci când sunt prezente buruienile înflorite. Distrugeţi buruienile înflorite înainte de tratament!

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ŞI MEDIU, A SE RESPECTA INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE (EUH401). PENTRU UTILIZARE NUMAI CA INSECTICID ÎN AGRICULTURĂ. Citiţi instrucţiunile din etichetă înainte de folosire. Citiţi toate celelalte măsuri de siguranţă şi instrucţiuni de utilizare înaintea folosirii produsului. Culturi omologate: măr, păr, moşmon, gutui, prun, cais, piersic, nectarin.

Compatibilitate

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Se dizolvă AFFIRM OPTI în 10 l de apă, după care suspensia formată se adaugă în rezervorul maşinii de stropit, umplut pe jumătate cu apă curată, după care se completează cu restul de volum de apă, agitându-se continuu până la umplere. Sistemul de agitare se va menţine şi în timpul aplicării. Pentru a se asigura un efect maxim de combatere se recomandă o acoperire cât mai bună şi uniformă a culturilor tratate. Se va evita aplicarea la temperaturile ridicate din timpul zilei, când dăunătorii sunt puţin expuşi şi fotodegradarea este intensă.

Volum apă

Volumul de apă recomandat se adaptează în funcţie de stadiul de dezvoltare al culturii, volumul masei foliare şi tipul de cultură, respectând doza pe ha de produs comercial.

  • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

    Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni- vineri între orele 8.00 - 15-00