Adresă de informare - MINECTO™ ALPHA

Noutăți

Compania Syngenta dorește să informeze toți utilizatorii de produse de protecția plantelor cu privire la modificările apărute în domeniu de utilizare a produsului MINECTO™ ALPHA.

Prin Regulamentul Comisiei (UE) nr. 2020/856, au fost aprobate noi limite maxime de reziduuri (LMR) pentru substanța activă ciantraniliprol, motiv pentru care, compania Syngenta a hotărât retragerea utilizării la salată în spații protetjate a produsului  MINECTO™ ALPHA. În consecință, compania Syngenta a solicitat autorităţilor române retragerea utilizării la salată (spaţii protejate) de pe Certificatul de omologare al produsului MINECTO™ ALPHA, precum şi de pe eticheta produsului. 

Folosirea produsului MINECTO™ ALPHA la celelalte utilizări omologate ȋn România, inclusiv salata cultivată în câmp, conform dozelor omologate şi a instrucţiunilor de utilizare de pe eticheta produsului, rămân sigure și respectă limitele maxime de reziduuri prevăzute ȋn Regulamentul Comisiei (UE) nr. 2020/856.

Menționăm că acest anunț nu este un act de informare legislativă și nici o opinie legală cu privire la informațiile pe care le conține. Acest document nu înlocuiește și nici nu suplinește obligația terților de a se informa și de a se conforma cu dispozițiile legale aplicabile activitățillor pe care le desfășoară.