Gestionarea durabilă a lupoaiei în cultura de floarea-soarelui

Noutăți

Controlul durabil al lupoaiei (Orobanche cumana) presupune adoptarea unei abordări integrate. Un model eficient presupune folosirea a 3 piloni pentru gestionarea integrată a lupoaiei:

  1. Rezistența genetică – contribuie la reducerea pagubelor pe termen lung
  2. Controlul chimic – previne răspândirea lupoaiei
  3. Folosirea bunelor practici agronomice – ajută la reducerea rezervei de semințe în sol

Beneficiile unei gestionări durabile includ prevenirea introducerii lupoaiei în câmpuri neinfestate precum și reducerea rezervei de semințe în câmpurile infestate și evitarea dispersiei și evoluției parazitului. Măsurile de gestionare durabilă contribuie deasemenea și la limitarea apariției de noi rase rezistente de lupoaie integrând și gestionarea altor buruieni odată cu controlul lupoaiei. 

1. Rezistența genetică  reprezintă cel mai eficient mod de a controla lupoaia, iar utilizarea de hibrizi de floarea soarelui rezistenți a reprezentat cel mai des întâlnit mod de control. Evoluția continuă a lupoaiei în noi rase virulente, forțează cercetătorii să introducă noi gene de rezistență în varietățile de floarea-soarelui.

Totuși, în câmpuri intens infestate cu lupoaie, hibrizii rezistenți prezintă adesea plante infestate, însă într-un număr redus. Acest lucru are la bază trei motive diferite:

  • existența unor plante atipice în hibrizi (normele de certificare permit un maxim de 5% plante atipice )
  • producerea unor infestări sporadice ale plantelor rezistente (eșecuri ale mecanismului de rezistență)
  • dezvoltarea de rase noi de lupoaie capabile să combată rezistența

Infecțiile sporadice la plantele rezistente apar ca urmare a eșecului mecanismului de rezistenta și au în general legătură cu mediul și condițiile de cultură. Astfel că, din cauza stresului (legat de apă, lumină, nutrienți, pH) metabolismul plantei de floarea-soarelui este afectat, putând favoriza infecții sporadice. Atunci când planta de floarea-soarelui se află în etapa de îmbătrânire pot aparea infestări târzii, cauzate de o sinteza limitată a metaboliților asociați rezistenței. O alta cauză a infecțiilor sporadice la hibrizii rezistenți o constitue și apariția de infecții la nivelul rădăcinilor secundare, acolo unde nutriția plantei este deficientă.

Deși rezistența genetică reprezintă un mod eficient de combatere a lupoaiei, apariția de mutații și rase noi, ce evoluează din rasele anterioare existente în câmpurile deja infestate, creează probleme și necesită descoperirea continuă de noi gene rezistente. Pentru a împiedica dezvoltarea de rase noi, utilizarea de hibrizi rezistenți trebuie însoțită întotdeauna și de alte metode de control.

2. Controlul chimic presupune integrarea gestionării buruienilor și a controlului lupoaiei pentru a evita răspândirea parazitului precum și reducerea rezervei de semințe din solul terenurilor infestate. Singura soluție chimică pentru controlul lupoaiei este reprezentată de tehnologia Clearfield®, ce manifestă o eficacitate de aproape 100%, atunci când se utilizează formularea, doza și momentul aplicării corespunzătoare. S-a dovedit că erbicidele pe bază de imazamox, utilizate în tehnologia Clearfield®, controlează toate rasele de lupoaie, asigurând totodată un control optim și al unei game largi de buruieni.

În ceea ce privește momentul de aplicare al erbicidelor cu imazamox, majoritatea sunt omologate a fi aplicate în intervalul 2-8 frunze al plantelor de floarea-soarelui. Momentul optim de aplicare se alege însă în funcție de gradul de infestare al terenului cu lupoaie.

Astfel că, pentru terenuri fără lupoaie sau slab infestate, se poate alege aplicarea erbicidului până în stadiul de 6 frunze al culturii de floarea-soarelui, rezolvând astfel și problema altor buruieni în cultură alături de lupoaie. 

Pentru terenurile cu infestare puternică, însă, alegerea momentului de aplicare a erbicidului trebuie să vizeze în principal combaterea lupoaiei și asigurarea unei perioade cât mai lungi de protecție în perioada de vegetație. Astfel că, se recomandă aplicarea erbicidului pe bază de imazamox în stadiul de 6-8 frunze al plantelor de floarea-soarelui, utilizându-se doza maximă omologată pentru acesta. În acest caz, controlul altor buruieni în cultură trebuie să se facă folosind alte metode de combatere, cum ar fi erbicidarea în preemergență cu erbicide specifice.

Trebuie menționat și faptul că, tehnologia pe bază de sulfoniluree, utilizată de asemenea în cultura de floarea-soarelui, nu controlează lupoaia. 

Deși lupoaia nu a dezvoltat încă toleranță la erbicidele pe bază de imazamox, controlul acesteia bazat exclusiv pe aplicarea erbicidelor, crește riscul dezvoltării rezistenței la imazamox. Utilizarea în același timp a rezistenței genetice și a controlului cu erbicide previne dezvoltarea de noi rase de lupoaie și extinderea acesteia în zone noi, ajutând la diminuarea și menținerea infestării la un nivel scăzut.

3. Bunele practici agronomice presupun includerea culturilor capcană în rotație cu floarea soarelui. Culturile capcană pentru lupoaie sunt: porumbul, sorgul, iarba de Sudan și meiul. Plantele acestora induc germinația suicidală a 50-60% din semințele de lupoaie prezente în sol.

O altă metodă eficientă de limitare a extinderii lupoaiei o reprezintă cultivarea în sistem „Non tillage” (fără lucrări mecanice ale solului), evitând astfel încorporarea semințelor de lupoaie în sol, la nivelul rădăcinilor de floarea-soarelui. Lucrările de arătură cresc gradul de eroziune a solului, favorizeză răspândirea și supraviețuirea semințelor de lupoaie, acestea fiind protejate de particulele de sol timp de peste 20 ani.

Bunele practici referitoare la implementarea unor asolamente pe o perioadă mai mare de timp sunt deasemenea eficiente în întârzierea răspândirii infecției, fiind cunoscut faptul că rotațiile scurte  cresc riscul răspândirii lupoaiei.

Considerând daunele produse în cultura de floarea-soarelui, adaptabilitatea crescută și capacitatea rapidă de evoluție a parazitului, adoptarea unei abordări integrate în controlul durabil al lupoaiei, este o necesitate. Astfel că, modelul ce presupune folosirea a 3 piloni (rezistența genetică, controlul chimic și folosirea bunelor practici agronomice) devine cel mai eficient mod de gestionare integrată a lupoaiei, în acest moment.

Syngenta este lider european în cultura de floarea-soarelui, cu o gamă largă de hibrizi, fiecare creat pentru a răspunde nevoilor fermierilor de pretutindeni. În România, portofoliul Syngenta cuprinde hibrizi pentru tehnologiile Clearfield®, Clearfield Plus®, Express® sau Convențional precum și hibrizi de tip linoleic și higholeic. Investind în cercetare-dezvoltare, dezvoltăm continuu soluții pentru o agricultură durabilă. Astfel că, pentru managementul durabil al lupoaiei (Orobanche cumana)  în cultura de floare-soarelui soluția noastră presupune folosirea de hibrizi toleranți la lupoaie în combinație cu aplicarea tehnologiilor Clearfield® sau ClearfieldPlus®. Pentru fermele cu infestare puternică cu lupoaie, și acolo unde există riscul apariției infecțiilor târzii, recomandăm cultivarea hibrizilor SY Odessa CLP sau SY Katana CLP cu aplicarea erbicidului Listego®Plus în doză de 2 litri/ha, în stadiul de 6-8 frunze al culturii de floarea-soarelui.