Cidely Top - Fungicid | Syngenta

You are here

Cidely Top

Ultima actualizare:
09.12.2021

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Familia Chimică:
Triazoli
Amidoxime
Formulare: 
concentrat dispersabil
Mod de acțiune: 
sistemic, translaminar

Cidely Top este un fungicid foliar translaminar cu acțiune preventivă ȋmpotriva făinării și bolilor foliare la legume și căpșun. Conține două substanțe active cu acțiune complementară: difenoconazol și ciflufenamid. Ciflufenamid singurul reprezentant al unei noi clase de compuși chimici, amidoximele acționează asupra a 3 stadii de dezvoltare a ciupercilor patogene: inhibarea formării de haustori, asupra dezvoltării miceliilor și asupra sporulării. Prezintă o excelentă acţiune preventivă, dar şi curativă. Difenoconazol acţionează împotriva ciupercilor în momentul penetrării în plantă (germinării sporilor ciupercii) şi în perioada de formare a haustorilor și opreşte dezvoltarea ciupercilor patogene prin interferarea în procesul de biosinteză a sterolilor (ergosterol) din membranele celulare.

Cidely Top este un fungicid cu spectru larg în combaterea bolilor foliare la familiile de Solanaceae, Cucurbitaceae și arbuști fructiferi, având un control excelent împotriva făinării și pătărilor de frunză.

Ardei câmp, sere și solarii

Căpșuni câmp, sere și solarii

Castraveți câmp, sere și solarii

Dovlecei câmp, sere și solarii

Pepeni galbeni câmp, sere și solarii

Pepeni verzi câmp, sere și solarii

Tomate câmp, sere și solarii

Vinete câmp, sere și solarii

Clasificare

Fraze de pericol

 • H318, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P273: Evitați dispersarea ȋn mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ ȋmbrăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P310: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Cidely Top este compatibil cu foarte multe produse de protecția plantelor și ȋngrǎșǎminte uzuale. NU este compatibil cu produsele alcaline cum ar fi zeama bordeleză. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea CCidely Top cu orice alt produs de protecția plantelor sau ȋngrǎșǎmȃnt, trebuie sa consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi sǎ efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării şi aplicării, se agită bine pentru a menţine emulsia uniformă. Volumul de apǎ corespunzǎtor culturii și volumul foliar de stropit se va corela cu volumul cu soluție de aplicare.

Volum apă

300-1000 litri apǎ/ ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00