Amistar Gold - Fungicid | Syngenta

You are here

Amistar Gold

Ultima actualizare:
02.03.2021

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru, 5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Strobilurine
Triazoli
Mod de acțiune: 
sistemic

Amistar Gold este un fungicid nou, cu acțiune sistemică, ce oferă un control eficient asupra unui spectru larg de agenți patogeni în culturile de floarea-soarelui, rapiță și sfeclă de zahăr.
Combinația dintre tehnologia Amistar și difenoconazol conferă produsului proprietăți preventive și curative cu eficacitate ridicată. Efectul de înverzire oferit de tehnologia Amistar contribuie la o bună creștere vegetativă a plantelor, contribuind la obținerea de producții ridicate.

Amistar Gold se prezintă sub formă de suspensie fină, omogenă, mobilă, cu tendinţă de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen, de culoare crem până la galben şi cu miros dulce.

Floarea Soarelui

Rapiță de primăvară

Rapiță de toamnă

Sfeclă de zahăr

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
 • P264: Spălaţi-vă bine mâinile după utilizare.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P304 + P340 + P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic dacă nu vă simţiţi bine.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. A nu se împrăştia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Purtaţi mănuşi de protecţie ori de câte ori aplicaţi sau manipulaţi produsul şi soluţia de stropit şi veniţi în contact cu suprafeţe contaminate sau cu soluţia de stropit.

Alte restricții de utilizare

- să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
- nu se va contamina apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
- a nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
- a nu se împrăştia produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
- se va respecta o zonă tampon de 15m până la apa de suprafață

Compatibilitate

AMISTAR GOLD este compatibil cu foarte multe produse de protecţia plantelor şi îngrăşăminte uzuale. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea AMISTAR GOLD cu orice alt produs de protecţia plantelor sau îngrăşământ, trebuie să consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi să efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Volum apă

Floarea soarelui: 200-600 l/ha
Rapiță de toamnă, rapiță de primăvară, sfeclă de zahăr: 200-400 l/ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00