Carial Star - Fungicid | Syngenta

You are here

Carial Star

Ultima actualizare:
04.05.2020

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru și microambalaje
Compoziție: 
Familia Chimică:
Mandelamide
Triazoli
Mod de acțiune: 
sistemic translaminar

Carial Star este un fungicid ideal pentru producătorii de cartof şi tomate, el putând fi utilizat împotriva bolilor cauzate de un spectru larg de ciuperci din clasele oomycete, ascomycete şi deuteromycetes. Carial Star combină excelent activitatea lui mandipropamid pentru controlul manei cu cea a difenoconazolului pentru a controla şi alternarioza.
Mandipropamid este o substanță activă ce face parte din familia chimică numită mandelamide. Această substanță este caracterizată ca fiind foarte activă împotriva manei. Un mare procent de mandipropamid este absorbit în stratul de ceară, oferind după aplicare o excelentă rezistență la spălare. Mandipropamid este foarte activ împotriva germinației sporilor și inhibă creșterile miceliului ȋn timpul perioadei de incubație. Prezintă activitate sistemică translaminară, asigurând o distribuție uniforma pe ambele fețe ale frunzei.
Difenoconazol este o substanţă activă cu acţiune fungicidă din clasa triazolilor, având proprietăți sistemice. Ea pătrunde rapid în părțile verzi ale plantei prin frunze și tulpini și este stocat în plantă. Difenoconazol acționează preventiv (protector) și oprește infecțiile existente (curativ).

Carial Star este un fungicid care combină activitatea excelentă a lui mandipropamid împotriva manei, cu difenoconazolul, care îi conferă un spectru larg de combatere şi acţiune foarte bună împotriva alternariozei.

Cartof

Tomate câmp, sere și solarii

Clasificare

Fraze de pericol

  • H410, EUH208, EUH401

Fraze de precauție

  • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
  • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
  • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

  • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminaţi apa folosită pentru irigaţii sau în scopuri domestice, eleşteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs, prin curăţarea echipamentelor sau prin dispunerea ambalajelor goale în apropierea acestora.
Nu se va împrăştia produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă!

Compatibilitate

Carial Star este compatibil cu numeroase produse de protecția plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilități și se va efectua un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Echipamentul trebuie să fie curat şi calibrat corespunzător. Se adaugă ȋn rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se adaugă cantitatea măsurată de Carial Star. Se completează cu restul de apă. Se menţine sistemul de agitare ȋn funcţiune pe toată durata tratamentului, de la pregatirea soluţiei și pȃnă la terminarea aplicării. A se aplica ȋntregul volum de soluţie pregătit ȋn aceeași zi.
Cantitatea de soluţie folosită este ȋn funcţie de cultură şi stadiul de vegetaţie. Se va folosi un volum de soluţie suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluţia de stropit, dar se va evita şiroirea.

Volum apă

200-600 litri /ha la cartof
1000 litri /ha la tomate (sere, solarii şi câmp)

  • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

    Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni- vineri între orele 8.00 - 15.00