Ortiva Top - Fungicid | Syngenta

You are here

Ortiva Top

Ultima actualizare:
09.12.2021

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru și microambalaje
Compoziție: 
Familia Chimică:
Strobilurine
Triazoli
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
preventiv, curativ, contact, sistemic local, translaminar

Ortiva Top conţine două ingrediente active (azoxistrobin şi difenoconazol) cu activitate de contact şi sistemică locală şi translaminară. Azoxistrobin: Acţionează ca inhibitor al respiraţiei mitocondriale, blocând ciclul energetic al patogenului. Intervine în ciclul biologic al ciupercii, în principal în timpul germinaţiei sporilor şi în timpul iniţierii penetrării în ţesuturile plantei. Prezintă preluare graduală şi activitate sistemică locală (translaminară) în frunze. Activitate preventivă. Difenoconazol: Prezintă acţiune preventivă şi curativă. Acţionează prin blocarea biosintezei steroizilor în membranele celulare ale fungilor. Acţiune sistemică locală şi uşoară translocare acropetală.

Fungicid foliar preventiv şi curativ, cu spectru larg de acţiune împotriva agenţilor patogeni, fiind recomandat să se utilizeze la culturile legumicole.

Ardei câmp, sere și solarii

Căpșun, Zmeură câmp, sere și solarii

Castraveți câmp, sere și solarii

Ceapă din arpagic și semănată direct

Ceapă verde câmp

Conopidă câmp

Dovlecei câmp, sere și solarii

Fasole verde (câmp) și fasole (câmp)

Mazăre câmp

Morcovi, Păstârnac, Pătrunjel câmp

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302, H317, H332, H410

Fraze de precauție

 • P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P304 + P340+P312: ÎN CAZ DE INHALARE transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
 • P333 + P313: ÎN CAZ DE iritarea a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P362 + P364: Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Volum apă

1000 litri/ ha la tomate sere și solarii, vinete sere și solarii, ardei câmp, sere și solarii
500-1500 litri/ ha la dovlecei câmp și sere, castraveți câmp și sere, pepeni galbeni câmp și sere, pepene verde câmp și sere
300-1200 litri/ ha la fasole verde câmp, fasole câmp, salată câmp și sere, mazăre câmp, capșun și zmeur câmp și sere
300-600 litri/ ha la ceapă semănată direct, ceapă din arpagic, usturoi câmp, ceapă verde câmp
200-600 litri/ ha la varză câmp, varză de Bruxelles câmp, morcovi, păstârnac și pătrunjel câmp, hrean și ridichi câmp, conopidă câmp, broccoli câmp
200-1000 litri/ ha la țelină câmp și sere, praz câmp,
300-600 litri/ ha la ceapă semanată direct, ceapă din arpagic, ceapă verde, usturoi câmp

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00