You are here

Ortiva Top

Ultima actualizare:
28.02.2017

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru și microambalaje
Compoziție: 
Familia Chimică:
Strobilurine
Triazoli
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
preventiv, curativ, contact, sistemic local, translaminar

Ortiva Top conţine două ingrediente active (azoxistrobin şi difenoconazol) cu activitate de contact şi sistemică locală şi translaminară. Azoxistrobin: Acţionează ca inhibitor al respiraţiei mitocondriale, blocând ciclul energetic al patogenului. Intervine în ciclul biologic al ciupercii, în principal în timpul germinaţiei sporilor şi în timpul iniţierii penetrării în ţesuturile plantei. Prezintă preluare graduală şi activitate sistemică locală (translaminară) în frunze. Activitate preventivă. Difenoconazol: Prezintă acţiune preventivă şi curativă. Acţionează prin blocarea biosintezei steroizilor în membranele celulare ale fungilor. Acţiune sistemică locală şi uşoară translocare acropetală.

Fungicid cu activitate de contact, sistemică şi translaminară în plantă, acţionând asupra unui spectru larg de boli preventiv si curativ. Acesta îmbină avantajele utilizării a 2 produse consacrate din portofoliul Syngenta (Ortiva şi Score), la doză întreagă, venind în plus cu o eficacitate sporită şi uşurinţă în utilizare datorate formulării.

Ardei câmp, sere și solarii

Broccoli câmp

Căpșun, Zmeură câmp, sere și solarii

Castraveți câmp, sere și solarii

Ceapă din arpagic și semănată direct

Ceapă verde câmp

Conopidă câmp

Dovlecei câmp, sere și solarii

Fasole verde câmp

Mazăre câmp

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H332, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P304 + P340: ÎN CAZ DE INHALARE transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
 • P312: Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
 • P333 + P313: ÎN CAZ DE iritarea a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Volum apă

500-1500 litri/ ha la tomate sere și solarii, vinete sere și solarii, ardei câmp, sere și solarii, dovlecei câmp, sere și solarii, castraveți câmp, sere și solarii, pepeni galbeni câmp, sere și solarii, pepene verde câmp, sere și solarii
300-1200 litri/ ha la fasole verde câmp, salată câmp, mazăre câmp, capșun și zmeur câmp, sere și solarii
200-600 litri/ ha la varză câmp, varză de Bruxelles câmp, morcovi, păstârnac și pătrunjel câmp, hrea și ridichii câmp, conopidă câmp, broccoli câmp
200-1000 litri/ ha la țelină câmp, sere și solarii
300-600 litri/ ha la ceapă semanată direct, ceapă din arpagic, ceapă verde, usturoi câmp

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00