Amistar - Fungicid | Syngenta

You are here

Amistar

Ultima actualizare:
28.02.2022

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
250 ml sau microambalat
Compoziție: 
Familia Chimică:
Strobilurine
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
sistemic local (translaminar)

Amistar acţionează preventiv, prin inhibarea respiraţiei celulare a ciupercii.
Pătrunde sistemic local (translaminar) în frunze şi se mişcă de la faţa superioară la cea inferioară a frunzei.
Se distribuie uniform prin vasele lemnoase în interiorul frunzei.

Amistar este un fungicid preventiv, cu spectru larg de combatere a bolilor la legume. Produsul prezintă mişcare sistemică locală în plantă (penetrantă sau translaminară), distribuindu-se uniform în frunzele tratate. La suprafaţa frunzelor tratate se formează un
rezervor de substanţă activă care îşi reia activitatea în condiţii de umiditate.
Amistar prezintă un efect vitalizant asupra plantelor - “green effect” - ce previne îmbătrânirea frunzelor. “Green effect”-ul duce la sporuri de producţie şi la o calitate superioară a fructelor.

Ardei

Broccoli

Căpșun (seră și solar)

Cartof

Cartof (aplicare pe rând)

Castraveți

Ceapă, Ceapă verde, Arpagic (câmp)

Conopidă

Dovlecel, Dovleac (câmp și spații protejate)

Fasole

Clasificare

Fraze de pericol

 • H332, H410

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţă/ vaporii/ spray-ul.
 • P271: A se utiliza numai în aer liber şi în spaţii bine ventilate.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P304+P340+P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simţiţi bine.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilaţie cu evacuarea aerului. Pentru protecţia individuală a se purta echipament de protecţie, mănuşi de protecţie, echipament de protecţie a ochilor şi a feţei. Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Hainele de lucru se vor păstra separat. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. Scoateţi imediat hainele contaminate şi curăţaţi-le bine înainte de reutilizare. Hainele care nu pot fi curăţate trebuie distruse prin ardere. Evitaţi contactul cu produsul împrăştiat sau cu suprafeţele contaminate. Se va folosi echipament de protecţie individual. Se va depozita în containerul original. Containerele se vor păstra ermetic închise, într-un loc uscat, rece şi bine ventilat. Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului autorizat. Se va feri de expunerea solară directă. Se va păstra departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale. Respectaţi indicaţiile de pe etichetă şi pe cele din instrucţiuni.

Alte restricții de utilizare

EUH208: Conţine 1,2-benzisotiazol-3-onă. Risc de reacţie alergică. Nu se va reintra în culturile tratate decât după ce depozitul de soluţie de pe frunze este complet uscat.
SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!
SPe3 - Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă!

PENTRU UTILIZARE NUMAI CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ. PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ŞI MEDIU, A SE RESPECTA INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE (EUH401). Citiţi instrucţiunile din etichetă înainte de folosire. Citiţi toate celelalte măsuri de siguranţă şi instrucţiuni de utilizare înaintea folosirii produsului. Culturi omologate: broccoli, morcov, dovleac, dovlecel, castraveţi, grâu, orz, secară, triticale, ceapă şi ceapă verde, ardei, salată, vinete, varză, varză de Bruxelles, cartof, arpagic, praz, conopidă, fasole, mazăre, căpşun, tomate, pepene galben, pepene verde, porumb, rapiţă, plante ornamentale, pepiniere forestiere.

Compatibilitate

Amistar este compatibil cu numeroase produse de protecţia plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Echipamentul trebuie să fie curat şi calibrat corespunzător. Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se adaugă cantitatea măsurată de Ortiva. Se completează cu restul de apă. Se menţine sistemul de agitare în funcţiune pe toată durata tratamentului, de la pregătirea soluţiei şi până la terminarea aplicării.
A se aplica întregul volum de soluţie pregătit în aceeaşi zi.
Cantitatea de soluţie folosită este în funcţie de cultură şi stadiul de vegetaţie.
Se va folosi un volum de soluţie suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluţia de stropit, dar se va evita şiroirea.

Volum apă

1000 litri /ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00