Score 250EC - Fungicid | Syngenta

You are here

Score 250EC

Ultima actualizare:
23.11.2021

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
250 ml și microambalaje
Compoziție: 
Familia Chimică:
Triazoli
Formulare: 
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune: 
preventiv, curativ, sistemic, translaminar

Score este un fungicid sistemic cu preluare rapidă în plantă. Substanța activă acţionează împotriva ciupercilor în momentul penetrării în plantă (germinării sporilor ciupercii) şi în perioada de formare a haustorilor. Score opreşte dezvoltarea ciupercilor patogene prin interferarea în procesul de biosinteză a sterolilor (ergosterol) din membranele celulare. Produsul este transportat sistemic, acropetal, ascendent prin vasele lemnoase în toate părţile verzi ale plantei. Pe frunze este distribuit translaminar pe ambele feţe, asigurând astfel, o protecţie uniformă foarte bună împotriva bolilor. Deşi modul de acţiune permite utilizarea preventivă şi curativă, se recomandă aplicarea produsului preventiv pentru a evita infestarea ireversibilă a culturii.

Score 250 EC este fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la sfecla de zahăr şi alte culturi. Produsul are acţiune preventivă şi curativă prin blocarea dezvoltării bolilor în interiorul plantelor. Score poate fi folosit la o gamă largă de culturi şi are o fereastră largă de aplicare.

Cais

Căpșun

Cireș

Măr

Piersic

Rapiță pentru ulei

Sfeclă de zahăr

Tomate

Vișin

Clasificare

Fraze de pericol

 • H304, H319, H410, EUH066, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P273: Evitați eliminarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
 • P331: NU provocaţi voma.
 • P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. Pentru reducerea expunerii operatorului se va purta echipament de protecţie: salopetă, şorţ,cizme de cauciuc sau ghete, mănuşi din cauciuc nitril, ochelari şi mască de protecţie. Purtaţi mănuşi rezistente la acţiunea agenţilor chimici. Mănuşile pe care le purtaţi trebuie sa fie în conformitate cu standardele reglementate. Purtaţi mănuşi cu rezistenţa cerută de durata expunerii. Nivelul de rezistenţă al acestora variază în funcţie de densitatea materialului, tipul de material folosit, precum şi de producător. Schimbaţi mănuşile în cazul degradării sau penetrării chimice. Material adecvat: cauciuc de nitril.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Score este compatibil cu numeroase produse de uz fitosanitar. Nu se recomandă însă amestecurile cu produse cuprice. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării şi aplicării, se agită bine pentru a menţine emulsia uniformă.

Volum apă

100-500 litri /ha la rapiță pentru ulei, sfeclă de zahăr
750 litri /ha la măr
1000 litri /ha la cais, căpșun, cireș, piersic, vișin, tomate

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00