Switch 62,5 WG - Fungicid | Syngenta

You are here

Switch 62,5 WG

Ultima actualizare:
11.09.2022

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 kg, 10 kg și microambalaje
Compoziție: 
Familia Chimică:
Fenilpiroli
Aminopirimide 
Formulare: 
granule dispersabile în apă
Mod de acțiune: 
sistemic, contact

Switch este o combinaţie a două componente active complementare, cu două moduri diferite de acţiune împotriva putregaiului cenuşiu şi a altor boli. Switch este rezistent la spălare la 2 ore după aplicare. Produsul are acţiune multiplă blocând bolile în 4 locuri distincte: germinarea sporilor, creşterea tubului germinativ, penetrarea în plantă şi creşterea miceliului inter şi intra celular. Cu toate că modul de acţiune permite utilizarea preventivă şi curativă, se recomandă aplicarea strict preventivă pentru a evita pagubele şi infestarea ireversibilă, după caz, a culturii.

Combinație unică de substanțe active, fiecare dintre ele având ca țintă putregaiul cenușiu și alte boli importante în culturile de viță de vie, pomi și legume. Are dublă acțiune, sistemică și de contact și prezintă risc scăzut de apariție a rezistenței.

Afin, Coacăz, Agriş

Ardei

Ardei (spații protejate)

Căpșun

Căpșun (câmp)

Castraveți

Ceapă, Usturoi

Cireș

Fasole boabe, Mazăre boabe (câmp)

Măr

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H410

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P333 + P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P362 + P364: Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • În timpul lucrului nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilaţie cu evacuarea aerului. Pentru protecţia individuală a se purta echipament de protecţie, mănuşi de protecţie, echipament de protecţie a ochilor şi a feţei. Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Hainele de lucru se vor păstra separat. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. Scoateţi imediat hainele contaminate şi curăţaţi-le bine înainte de reutilizare. Hainele care nu pot fi curăţate trebuie distruse prin ardere. Evitaţi contactul cu produsul împrăştiat sau cu suprafeţele contaminate. Se va folosi echipament de protecţie individual. Se va depozita în containerul original. Containerele se vor păstra ermetic închise, într-un loc uscat, rece şi bine ventilat. Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului autorizat. Se va feri de expunerea solară directă. Se va păstra departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale. Respectaţi indicaţiile de pe etichetă şi pe cele din instrucţiuni.

Alte restricții de utilizare

Nu aplicați pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă.
Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Pentru evitarea contaminării apelor produsul trebuie aplicat la o distanţă de 15 m de suprafeţele acvatice.
Nu contaminați apele de irigaţii sau de uz menajer şi nici heleşteiele, şanţurile, sistemele de drenare etc. atunci când se elimină resturile de produs.

Compatibilitate

Switch este compatibil cu numeroase produse de uz fitosanitar. Nu se cunosc probleme de compatibilitate, dar la utilizarea pompelor de spate pot apărea probleme la amestecuri cu insecticide şi fungicide lichide.

Pregatirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării şi aplicării, se agită bine pentru a menţine emulsia uniformă.

Volum apă

200-600 litri/ha la țelină (câmp)
200-1000 litri/ ha la castraveți
250-1000 litri/ ha la vinete, morcovi
300-1500 litri/ ha la măr, păr, gutui, piersic, nectarin, cais
300-1000 litri/ha la morcov (câmp), ceapă, usturoi
300-1200 litri/ha la plante ornamentale (spaţii protejate) (ciclamen, anemone, primula, panseluţe, trandafiri, hortensii, pelargonium, begonii)
400-1000 litri/ ha la vița de vie, fasole boabe (câmp), mazăre boabe (câmp)
500-1000 litri/ ha la tomate
500-1500 litri/ ha la salată
500-2000 litri/ ha la căpșun, afin, coacăz, agriș, zmeur ((câmp şi spaţii protejate), mur (câmp şi spaţii protejate)
600-1500 litri/ ha la cireș, prun
800-1500 litri/ ha la ardei, ardei (spaţii protejate), căpşun (câmp)

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau 

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00