Topas - Fungicid | Syngenta

You are here

Topas

Ultima actualizare:
11.09.2022

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
250 ml și microambalaje
Compoziție: 
Familia Chimică:
Triazoli
Formulare: 
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune: 
preventiv, curativ, sistemic, translaminar

Topas este un fungicid sistemic local, translaminar în frunze, care combate diferitele specii de făinare. Produsul este absorbit rapid de către toate părţile verzi active ale plantelor, cu precădere de frunzele atinse de soluţia de tratat. Topas prezintă şi acţiune prin vapori care oferă protecţie şi părţilor plantei care nu au fost tratate direct, dar care se află în vecinătate apropiată cu părţile tratate. Produsul prezintă rezistenţă bună la ploaie şi nu este spălat de ploile care survin la 3-4 ore de la aplicarea produsului. Topas conţine penconazol care acţionează împotriva ciupercilor în momentul penetrării acestora în plantă şi în perioada de formare a haustorilor. Produsul opreşte dezvoltarea bolilor prin interferarea în procesul de biosinteză al sterolilor (ergosterolului) din membranele celulare. Topas are acţiune preventivă, curativă şi de blocare a dezvoltării bolii. Deşi modul de acţiune permite utilizarea curativă, se recomandă aplicarea preventivă pentru a evita pagubele şi infestarea ireversibilă a culturii. În funcţie de cultură, condiţiile climatice, evoluţia bolii şi presiunea de infecţie, Topas poate avea o durată de acţiune între 7-14 de zile. Intervalul mic se foloseşte în cazul presiunii de infecţie ridicată.

Cel mai utilizat fungicid sistemic la nivel mondial, pentru combaterea făinării la un număr mare de culturi. Pe lângă acțiunea preventivă și curativă, Topas acționeaza și prin vapori, protejând și zonele neatinse de produs.

Arbuști fructiferi: coacăz negru, agrișe (câmp)

Ardei câmp

Ardei sere și solarii

Căpșun (câmp)

Căpșun (seră și solar)

Castraveți câmp

Castraveți sere

Castraveți sere și solarii

Dovleac (câmp, seră, solar)

Măr

Clasificare

Fraze de pericol

 • H319, H361d, H411

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
 • P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. Purtaţi mănuşi rezistente la substanţe chimice. Mănuşile pe care le purtaţi trebuie să fie în conformitate cu standardele reglementate. Purtaţi mănuşi cu rezistenţa cerută de durata expunerii. Material adecvat: cauciuc de nitril. Timpul de penetrare: >480 min Grosimea mănuşii: 0,5 mm. Nivelul de rezistenţă al acestora variază în funcţie de densitatea materialului, tipul de material folosit, precum şi de producător. Mănuşile trebuie aruncate şi înlocuite în cazul în care se constată degradarea sau ruperea acestora din cauza factorilor chimici. Utilizaţi, de preferat, echipament de unică folosinţă (combinezoane, şorţuri, mâneci/ manşoane, cizme,etc.) la manipularea şi utilizarea produsului. Purtaţi după caz: salopetă/ combinezon de protecţie impermeabil. Spălaţi-vă cu apă şi săpun după ce îndepărtaţi echipamentul de protecţie. Decontaminaţi echipamentul de protecţie înainte de reutilizare dacă acesta nu este de unică folosinţă.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Topas 100 EC este compatibil cu numeroase produse de uz fitosanitar. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării şi aplicării, se agită bine pentru a menţine emulsia uniformă. Volumul de apă se alege în funcţie de fenofază şi de suprafaţa foliară la momentul aplicării, astfel încât să se asigure o acoperire optimă şi uniformă a plantelor de cultură tratate.

Volum apă

150-1000 l/ha la trandafir și căpșun
250-1500 l/ha la măr
300-1000 l/ha la tomate
400-1000 l/ha la viță de vie
500-1000 l/ha la ardei, castraveți, coacăz negru, agrișe, mur, zmeur, pepene galben, pepene verde, dovleac

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau 

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00