Taegro - Fungicid | Syngenta

You are here

Taegro

Ultima actualizare:
19.07.2022

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
375 grame
Compoziție: 
Formulare: 
Pudră umectabilă (WP)

Taegro® este un produs bazat pe microorganisme, conține Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24 (1x1013 UFC/kg (echivalentul a 130 g/kg), bacterii care apar în mod natural în mediu și care nu sunt modificate genetic. Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24 combină mai multe mecanisme de acțiune: concurență, antibioză (inhibarea ȋnmulțirii microorganismelor dăunătoare) și inducerea rezistenței plantei.

Fungicid destinat inhibării bolilor fungice la cucurbitaceae, solanaceae, salată, căpșuni și viță de vie, atât în sere, cât și în aer liber.

Căpșun (seră și solar)

Castraveți (spații protejate)

Salată (câmp)

Salată (spații protejate)

Tomate (spații protejate)

Viță de vie

Fraze de precauție

  • P102 A nu se lasă la îndemâna copiilor.
  • P260 Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
  • P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
  • P284 În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.
  • P391 Colectați scurgerile de produs.
  • P501 Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
  • Se va evita contactul produsului cu ochii, pielea şi îmbrăcămintea. În timpul lucrului se va purta echipament de protecţie adecvat (salopetă, sort, mănuşi din nitril EN 374-2). În cazul unei aplicări efectuate cu ajutorul unui pulverizator pneumatic se va purta semi-mască filtrantă anti-aerosoli certificată (EN149) din clasa FFP3 sau semi-mască certificată (EN 140) echipată cu un filtru anti-aerosoli certificat (EN143) din clasa P3. În timpul lucrului nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului, înaintea pauzelor, meselor şi după manipularea produsului se vor spăla mâinile şi faţa cu apă şi săpun. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi a altor persoane neautorizate şi în zonele de acces ale animalelor.

Pregatirea soluției

Asiguraţi-vă că echipamentul de stropit este curat şi în bună stare de funcţionare. Înaintea utilizării este necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformităţii.
Turnaţi cantitatea necesară de produs în rezervorul maşinii pe jumătate umplut cu apă, cu agitatorul acţionând până când produsul este complet dispersat. Continuaţi agitarea în timp ce se umple rezervorul cu apă şi pe tot parcursul stropirii. Preparaţi numai cantitatea de soluţie necesară pentru stropirea curentă. Folosiţi soluţia imediat după preparare. Nu păstraţi soluţia pentru aplicări ulterioare. Controlaţi periodic starea echipamentului de stropit. Se amestecă numai conform recomandărilor etichetei şi ale specialistului.

Volum apă

180 - 1000 l/ha

  • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

    Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00