Maxim 025 FS - Tratament sămânță | Syngenta

You are here

Maxim 025 FS

Ultima actualizare:
26.03.2021

Tratament sămânță

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
20 litri, 1 tonă
Compoziție: 
Familia Chimică:
Fenilpiroli
Formulare: 
suspensie pentru tratarea semințelor
Mod de acțiune: 
contact, penetrant

Fludioxonilul inhibă germinarea sporilor distrugând agenţii patogeni de pe suprafaţa seminţelor (inclusiv în zona comisurii centrale a bobului) şi creează o barieră în jurul seminţei în momentul semănatului (nu permite infectarea seminţei cu agenţi patogeni din sol).

Asigură o protecțe de lungă durată a semințelor de floarea-soarelui împotriva bolilor cu trasmitere prin sămânță și sol.

Floarea Soarelui

Fraze de pericol

  • H411

Fraze de precauție

  • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
  • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
  • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
  • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

  • A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi a altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele furajele sau ambalajele acestora.

Alte restricții de utilizare

Seminţele tratate trebuiesc semănate corect şi să fie bine acoperite de sol. Seminţele rămase nu vor fi folosite ca hrană pentru păsări sau animale sau pentru consumul uman. În cazul unei împrăştieri accidentale a seminţelor se recomandă colectarea imediată a acestora.
Deoarece produsul este toxic pentru organismele acvatice, în tehnologiile şi în instrucţiunile de utilizare a produsului vor fi înscrise măsurile obligatorii de respectat pentru protecţia apelor, în conformitate cu dispoziţiile legale.
Nu contaminaţi apa folosită pentru irigaţii sau în scopuri domestice, eleşteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs, prin curăţirea echipamentelor sau prin dispunerea ambalajelor goale în apropierea acestora.

Compatibilitate

Maxim 025 FS este compatibil cu preparate pe bază de polimeri pentru drajarea seminţelor şi alte formulări ale altor compuşi cu reacţie neutră pentru tratarea seminţelor. Maxim 025 FS nu este compatibil cu formulări pe bază de solvenţi organici înainte de utilizare se poate efectua un test de compatibilitate.

Pregatirea soluției

Pentru prepararea soluţiei se va proceda în felul următor:
- Se agită produsul înainte de utilizare;
- Se pune în rezervor jumătatea din cantitatea de apă;
- Se adaugă cantitatea corespunzătoare de produs în timp ce se amestecă continuu;
- Se completează rezervorul cu restul de apă până la volumul de apă/t de sămânţă;
- Se menţine agitare suspensiei pe tot parcursul pregătirii soluţiei şi în timpul tratamentului;
- Soluţia obţinută se poate folosi în timpul a 24 de ore de la preparare.

  • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

    Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00