Vibrance Duo - Tratament sămânță | Syngenta

You are here

Vibrance Duo

Ultima actualizare:
09.08.2022

Tratament sămânță

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri, 20 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Pirazol carboxamide
Fenilpiroli
Formulare: 
suspensie concentrata pentru tratarea semintelor

Vibrance® Duo este un tratament sămânță fungicid pentru cerealele păioase din cea mai nouă generație. Conține două substanțe active:

- sedaxan – din grupa SDHI, cu acțiune sistemică și special concepută pentru tratamentul semințelor. Acesta determină o înrădăcinare mult mai puternică și răsărire rapidă;

- fludioxonil – cu acțiune de contact și penetrantă, ce oferă un spectru larg de acțiune împotriva bolilor din sămânță și sol.

În timp ce sedaxanul acționează sistemic pentru a forma o zonă de protecție în jurul seminței, a rădăcinilor și la baza tulpinii, fludioxonilul dezinfectează sămânța și protejează coleoptilul, bolile fiind controlate atât pe suprafața seminței, cât și mai adânc în interiorul sămânței.

Grâu

Orz

Ovăz

Secară

Triticale

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H332, H411

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi a altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele furajele sau ambalajele acestora. Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie corespunzătoare. Purtaţi mănuşi rezistente la substanţe chimice. Material adecvat: cauciuc nitrilic. Timpul de penetrare: > 480 min. Grosimea mănuşii: 0,5 mm.

Pregatirea soluției

Înainte de a semăna semințele, vă rugăm să vă asigurați că acestea sunt testate și libere de boli (ce pot fi transmise prin semințe).

Amestecul în rezervor:
VIBRANCE DUO se aplică în amestec cu 0 - 1,5 L apă la 100 kg seminţe
(0-15 L apă la tona de seminţe). Cantitatea de apă se ajustează în funcţie
de amestecul cu alte produse şi echipamentul de tratat. Pentru prepararea
soluţiei se va proceda în felul următor:
1. Se umple parţial rezervorul cu cantitatea necesară de apă;
2. Se agită produsul înainte de utilizare;
3. Se adaugă cantitatea corespunzătoare de Vibrance Duo în timp ce se
amestecă continuu;
3. Se pot adăuga şi alte produse compatibile;
4. Se completează rezervorul cu restul de apă;
5. Se va menţine agitarea suspensiei pe toată perioada tratamentului;
6. Soluţia obţinută trebuie folosită în 24 de ore de la preparare.
Soluţia poate fi aplicată direct pe seminţe cu utilaje pentru tratarea seminţelor
în flux continuu.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00