Dividend M - Tratament sămânță | Syngenta

You are here

Dividend M

Ultima actualizare:
23.06.2021

Tratament sămânță

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
20 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Triazoli
Formulare: 
suspensie pentru tratarea semințelor
Mod de acțiune: 
sistemic

Dividend M este un fungicid pentru tratarea seminţelor împotriva bolilor cu transmitere prin sol şi sămânţă. Substanţa activă, difenoconazol, este un fungicid triazolic, sistemic cu un larg spectru de acţiune antifungică.

Fungicid pentru tratamentul semințelor de cereale păioase, ce aparține grupei de fungicide triazolice. Nu prezintă risc de fitotoxicitate, la utilizarea produsului nefiind observate efecte secundare cum ar fi nerăsărirea, întârzierea răsăririi, germeni anormali, etiolarea sau decolorarea. Este selectiv faţă de cultură şi dezvoltă un sistem radicular puternic şi sănătos.

Grâu

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie.
 • P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P362+P364: Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul Iucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a freca.

Alte restricții de utilizare

Nu contaminaţi apa folosită pentru irigaţii sau în scopuri domestice, eleşteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs, prin curăţarea echipamentelor sau prin dispunerea ambalajelor goale în apropierea acestora.
Seminţele tratate trebuie semănate corect şi să fie bine acoperite de sol.
Seminţele rămase nu vor fi folosite ca hrană pentru animale sau pentru consumul uman.

Compatibilitate

Dividend M este compatibil cu preparate polimerice Syngenta, de acoperire a seminţelor şi formulările WS/FS ale altor componente de tratare a seminţelor cu reacţie neutră. Se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate înainte de folosirea unui amestec nou.

Volum apă

Se recomandă a se utiliza 8-9 litri apă la o tonă de sămânță. Dacă la tratamentul semințelor se utilizează și un insecticid se scade cantitatea de apă în mod corespunzător, urmând a se trata o tonă de sămânță cu 9-10 litri de soluție.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00