Informare: modificări în clasificarea produsului Minecto™ Alpha

Produse

Compania Syngenta dorește să informeze toți utilizatorii de produse de protecția plantelor cu privire la modificările apărute în clasificare produsului Minecto™ Alpha.

În urma modificărilor apărute în clasificarea substanței active acidbenzolar-S-metil din compoziția produsului Minecto™ Alpha, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor (CNOPPP) a decis operarea următoarelor schimbări în clasificarea produsului Minecto™ Alpha: 

- cuvântul de avertizare modificat în: PERICOL

- frază suplimentară: H360D

- pictogramă suplimentară: GHS08

- actualizări ale frazelor P

 

Menționăm că acest anunț nu este un act de informare legislativă și nici o opinie legală cu privire la informațiile pe care le conține. Acest document nu înlocuiește și nici nu suplinește obligația terților de a se informa și de a se conforma cu dispozițiile legale aplicabile activitățillor pe care le desfășoară.