Informare: Retragerea Certificatelor de Omologare pentru produsele VERTIMEC® 1,8 % EC, TERVIGO™ și VOLIAM TARGO®

Produse

Compania Syngenta dorește să informeze toți utilizatorii de produse de protecția plantelor cu privire la modificările apărute în domeniu de utilizare a produselor VERTIMEC® 1,8 % EC, TERVIGO™ și VOLIAM TARGO®.

În urma deciziei Comisiei Naționale de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor din 28 septembrie 2023, vor fi retrase Certificatele de omologare pentru produsele VERTIMEC® 1,8 % EC, TERVIGO™ și VOLIAM TARGO®, pe bază de abamectin, de la data de 1 aprilie 2024, cu acordarea unei perioade de grație după cum urmează: 

    - pȃnă la data de 1 octombrie 2024 pentru comercializarea și distribuirea stocurilor de produs;

    - pȃnă la data de 1 octombrie 2025 pentru depozitarea, utilizarea și eliminarea stocurilor de produs.

Menționăm că acest anunț nu este un act de informare legislativă și nici o opinie legală cu privire la informațiile pe care le conține. Acest document nu înlocuiește și nici nu suplinește obligația terților de a se informa și de a se conforma cu dispozițiile legale aplicabile activitățillor pe care le desfășoară.