Coprantol Duo - Fungicid | Syngenta

You are here

Coprantol Duo

Ultima actualizare:
23.11.2021

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 kg
Compoziție: 
Formulare: 
granule dispersabile în apă
Mod de acțiune: 
preventiv

Coprantol Duo este un fungicid de contact cu acţiune puternic preventivă de tip multi-site (acţiune multiplă în locuri diferite), împotriva manei şi cu activitate secundară împotriva unui spectru larg de boli.
Produsul are o formulare unică a două forme de cupru cu acţiune sinergică: hidroxid şi oxiclorură de cupru. Hidroxidul de cupru acţionează preventiv şi antisporulant, formând o peliculă pe organele plantei şi previne infecţia. Oxiclorura de cupru este o substanţă activă de contact cu acţiune preventivă împotriva germinării sporilor şi pătrunderii miceliului în plantă.

Coprantol Duo este un fungicid de contact pe bază de cupru, folosit pentru o gamă largă de culturi horticole, cartof, hamei și plante ornamentale.

Cartof

Flori ornamentale (flori tăiate)

Hamei

Pomi fructiferi

Sâmburoase (cais, cireş, prun)

Sâmburoase (piersic, nectarin, piersic pentru industrie)

Viță de vie

Clasificare

Fraze de precauție

  • P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
  • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  • P103: Citiţi eticheta înainte de utilizare.
  • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
  • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
  • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
  • A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie. Păstraţi separat îmbrăcămintea de lucru. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul utilizării. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi şi produse furajere, seminţe sau ambalajele acestora. Mâinile şi/sau faţa trebuie să fie spălate înaintea pauzelor şi la sfârşitul lucrului. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. Protejarea mâinilor: purtaţi mănuşi rezistente la substanţe chimice. Purtaţi mănuşi cu rezistenţa cerută de durata expunerii. Mănuşile pe care le purtaţi trebuie să fie în conformitate cu standardele reglementate. Nivelul de rezistenţă al acestora variază în funcţie de densitatea materialului, tipul de material folosit, precum şi de producător. Schimbaţi mănuşile în cazul degradării sau penetrării chimice. Material adecvat: cauciuc nitril. Perioada de expunere: > 480 min. Grosimea mănuşilor: 0,5 mm. Protejarea pielii şi a corpului: Evaluaţi expunerea şi selectaţi echipament de protecţie rezistent la agenţi chimici ţinând seama de potenţialul de contact şi caracteristicile de permeabilitate/penetrare ale materialului din care este confecţionat echipamentul. Spălaţi-vă după îndepărtarea echipamentului de protecţie, cu apă şi săpun fără a se freca. Decontaminaţi echipamentul înaintea reutilizării sau utilizaţi echipament de protecţie de unică folosinţă (combinezoane, sorţuri, manşoane, cizme,etc.). Purtaţi după caz: Combinezon de protecţie impermeabil.

Compatibilitate

Coprantol Duo este compatibil cu numeroase produse de protecţia plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Echipamentul trebuie să fie curat şi calibrat corespunzător. Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se adaugă cantitatea măsurată deCoprantol Duo. Se completează cu restul de apă. Se menţine sistemul de agitare în funcţiune pe toată durata tratamentului, de la pregătirea soluţiei şi până la terminarea aplicării. A se aplica întregul volum de soluţie pregătit în aceeaşi zi. Când se foloseşte în amestec cu un alt produs, se verifică mai întâi compatibilitatea cu produsul respectiv, după care se va adăuga în rezervor Coprantol Duo şi apoi partenerul de amestec. În cazul în care partenerul de amestec este sub formă de plicuri hidrosolubile, se adaugă întâi acest produs şi apoi Coprantol Duo.
Cantitatea de soluţie folosită este în funcţie de cultură şi stadiul de vegetaţie. Se va folosi un volum de soluţie suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluţia de stropit, dar se va evita şiroirea.

  • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

    Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00