Controlul buruienilor în cultura de floarea-soarelui

Produse

Cultura de floarea-soarelui curată de buruieni este o cultură sănătoasă ce se dezvoltă armonios, iar toate resursele din sol sunt disponibilie plantelor de cultură și canalizate către un singur scop și anume producția. Soluția Syngenta pentru culturi lipsite de buruieni este folosirea în tehnologie a erbicidelor preemergente. Astfel, pentru te­renurile infestate preponderent cu buruieni anuale monocotiledonate (mohor) erbicidul Dual Gold, apli­cat imediat după semănat sau îna­inte de semănat cu încorporare, în primăverile cu precipitații reduse, asigură o cultură de floarea-soare­lui curată pentru mult timp. Pentru a mări spectrul de combatere pe latura de buruieni dicotiledonate în preemergență, aplicarea erbicidului Gardoprim Plus Gold este soluția.

Factorii importanți în reușita erbici­dării preemergente în cultura de floarea-soarelui sunt:

  • Alegerea erbicidului în funcție de spectrul de buruieni cunoscut din istoricul solei;
  • Pregătirea patului germinativ ast­fel încât să fie bine așezat, nivelat și fără bulgări;
  • Doza de aplicare utilizată va fi cea omologată. Reducerea dozei din considerente economice poate di­minua foarte mult eficacitatea;
  • Erbicidele preemergente se apli­că fie în ziua semănatului, fie a doua zi, de preferat seara sau dimineața pentru a putea valorifica și apa căzută din rouă;
  • Cantitatea de apă recomandată la aplicare este de 300 -400 l/ha;
  • Pentru o calitate bună a aplicării, se va urmări ca mașina de efectuat tratamente să fie bine calibrată, du­zele verificate și eventual înlocuite, apa să fie de o calitate corespunză­toare, iar viteza vântului să fie mică sau acalmie.

Controlul buruienilor dicotiledonate în postemergență în cultura de floarea-soarelui, atât anuale cât și perene se va face cu erbicidul speci­fic tehnologiei alese.

Tehnologia Clearfield® și Clearfield® Plus asigură în cultura de floarea-soarelui un control eficient atât al dicotiledonatelor anuale și pe­rene cât și al monocotiledonatelor anuale. Odată cu combaterea bu­ruienilor, această tehnologie com­bate cu succes și toate rasele de Orobanche, buruiană parazită a cărei extindere și intesitate de atac a crescut simțitor în ultimii ani. Pen­tru a asigura controlul împotriva Orobanche se recomandă aplicarea erbicidelor Clearfield® când aparatul foliar este bine dezvoltat, în faza de 6, preferabil 8 frunze a florii-soarelui. La utilizarea acestei tehnologii, un erbicid preemergent aplicat, ajută la menținerea câmpului curat pe o peri­oadă cât mai mare.