Minecto Alpha - Insecticid | Syngenta

You are here

Minecto Alpha

Ultima actualizare:
14.03.2022

Insecticid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
sistemic

CIANTRANILIPROL face parte din clasa diamidelor şi este un modulator al receptorului de rianodină. El aderă la receptorul de rianodină din celulele musculare şi provoacă deschiderea canalului. Aceasta are ca rezultat deplasarea unui flux de ioni de calciu din rezervele interne către citoplasmă cauzând paralizia musculară, încetarea hrănirii şi moartea insectelor. Acţionează în principal prin ingestie, deşi are şi o activitate uşoară de contact. Acţionează după câteva ore în cazul primelor stadii larvare.

ACIBENZOLAR-S-METIL este rapid absorbit de plante după o aplicare foliară şi de asemenea este translocat dinspre rădăcini după aplicarea la sol. Atunci când este aplicat pe plante ce prezintă sensibilitate la boli, activează mecanismele de apărare. În cazul infecţiilor cu viruşi, atunci când se activează mecanismul de apărare al plantei, prima reacţie împotriva virusului este formarea unui ţesut necrozat în apropierea infecţiei, reducându-se replicarea şi propagarea virusului în interiorul plantei.

MINECTO ALPHA® este un insecticid cu mod de acţiune sistemic, având un spectru larg de combatere într-un număr mare de culturi horticole. Produsul este conceput atât pentru aplicare foliară cât şi pentru utilizarea prin instalaţia de irigare prin picurare. Acţionează în mod principal prin ingestie, dar are şi acţiune de contact. De asemenea are protecţie împotriva viruşilor (prin activarea mecanismelor de apărare ale plantei).

Ardei (spații protejate)

Salată (câmp)

Tomate (spații protejate)

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H410

Fraze de precauție

 • P261: Evitaţi să inspiraţi ceaţa/vaporii/spray-ul.
 • P272: Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P273: Evitaţi dispersare în mediu.
 • P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
 • P308+P313: În caz de expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • În cazul aplicărilor prin pulverizare în spaţii deschise sau în sere/solarii, persoana care efectuează aplicarea va folosi mănuşi de protecţie chimică şi îmbrăcăminte de protecţie (care protejează împotriva stropirii cu produse lichide) în timpul amestecării/ încărcării şi aplicării produsului; mănuşi de protecţie chimică, îmbrăcăminte de lucru corespunzătoare (salopetă sau jachetă cu mânecă lungă şi pantaloni lungi din bumbac sau din bumbac şi poliester şi încălţăminte rezistentă) pentru a reintra în cultura tratată. În cazul aplicărilor prin irigare prin picurare, persoana care efectuează aplicarea va folosi mănuşi de protecţie chimică şi îmbrăcăminte de protecţie (care protejează împotriva stropirii cu produse lichide) în timpul amestecării/încărcării şi aplicării produsului şi îmbrăcăminte de lucru corespunzătoare (salopetă sau jachetă cu mânecă lungă şi pantaloni lungi din bumbac sau din bumbac şi poliester şi încălţăminte rezistentă) pentru a reintra în cultura tratată. Mănuşile de protecţie chimică trebuie să fie din cauciuc nitrilic cu timp de penetrare >480 min şi grosime 0,5 mm.

Compatibilitate

MINECTO ALPHA® nu se va utiliza în combinaţie cu alte produse!

Pregatirea soluției

La aplicarea produsului prin irigare prin picurare, injectarea trebuie să aibă loc când începe ultimul sfert al ciclului de irigare. Trebuie avut în vedere să se respecte o durată minimă de injectare, precum şi o durată minimă de irigare după efectuarea injectării:
- Durata minimă de injectare: pentru a se asigura o dispersie omogenă a produsului în tot sistemul de irigare, injectarea trebuie să dureze cel puţin cât durata necesară parcurgerii distanţei de la prima duză şi până la cea mai îndepărtată duză a sistemului de irigare.
- Durata minimă de irigare după injectare: pentru a ne asigura că tot produsul a fost preluat din sistemul de irigare şi transportat în sol, după injectare, irigarea trebuie să continue cel puţin cât durata necesară ultimei picături injectate să ajungă până la cea mai îndepărtată duză.

Volum apă

Ardei (spații protejate): 10.000 - 20.000 l/ha (aplicare prin irigare prin picurare)
Tomate (spații protejate): 250-1.000 l/ha (aplicare foliară)
Tomate (spații protejate): 10.000 - 20.000 l/ha (aplicare prin irigare prin picurare)
Salată (câmp): 200-1.000 l/ha (aplicare foliară)
Salată (câmp): 10.000 - 20.000 l/ha (aplicare prin irigare prin picurare)

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00