Voliam Targo - Insecticid | Syngenta

You are here

Voliam Targo

Ultima actualizare:
13.01.2023

Insecticid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru și microambalaje
Compoziție: 
Familia Chimică:
Avermectine
Antranilamide
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
sistemic

Voliam Targo este un insecticid sistemic local (translaminar sau penetrant) rezistent la spălare. Prezintă dublu mod de acțiune cu efect unic ovi-larvicid împotriva insectelor, oferind performanță și precizie în combaterea acestora.

Insecticid-acaricid cu spectru larg de acţiune care are în compoziţie două substanţe active (clorantraniliprol şi abamectin) cu moduri diferite de acţiune asupra dăunătorilor. Produsul prezintă mişcare sistemică locală (translaminară sau penetrantă) în frunze și este rezistent la spălare.

Căpșun (seră și solar)

Dovlecei (sere și solarii) și Fasole (sere și solarii)

Pepene galben, pepene verde (sere și solarii)

Tomate sere și solarii

Tomate solarii

Vinete (sere și solarii) și Ardei (sere și solarii)

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302+H332, H373, H410

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P260: Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
 • P264: Spălaţi-vă pielea bine după utilizare.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P314: Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

Întrucât produsul este periculos pentru albine se impune respectarea măsurilor de protecţie faţă de albine:
Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu aplicaţi pe plante în timpul înfloritului!
Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor!
Nu aplicaţi produsul în perioada de înflorire a buruienilor! Distrugeţi buruienile înainte de înflorire!

Compatibilitate

Voliam Targo este compatibil cu numeroase produse de protecţia plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilităţi. Se recomandă efectuarea unei test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Echipamentul trebuie să fie curat şi calibrat corespunzător.
Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se adaugă cantitatea măsurată de Voliam Targo. Se completează cu restul de apă. Se menţine sistemul de agitare în funcţiune pe toată durata tratamentului.
Când se foloseşte în amestec cu un alt produs, se verifică mai întâi compatibilitatea cu produsul respectiv, după care se va adăuga în rezervor Voliam Targo şi apoi partenerul de amestec. În cazul în care partenerul de amestec este sub formă solidă solubilă, se adaugă întâi acest produs şi apoi Voliam Targo.
Cantitatea de soluţie folosită este în funcţie de cultură şi stadiul de vegetaţie. Se va folosi un volum de soluţie suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluţia de stropit, dar se va evita şiroirea.

Volum apă

200-1000 litri/ ha la tomate (sere și solarii)
200-1000 litri/ ha la vinete (sere și solarii), ardei (sere și solarii), castraveți (sere și solarii), pepeni galbeni (sere și solarii), dovlecei (sere și solarii), fasole (sere și solarii) și căpșun (sere și solarii)

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau 

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00