Casper - Erbicid | Syngenta

You are here

Casper

Ultima actualizare:
09.11.2020

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
500 g
Compoziție: 
Familia Chimică:
Sulfonilureice
Acizi benzoici
Formulare: 
granule dispersabile în apă

Casper este un erbicid selectiv ce acţionează împotriva buruienilor dicotiledonate anuale şi perene prin intermediul acţiunii combinate ale celor două substanţe active pe care le conţine: dicamba şi prosulfuron. Principalul mod de acţiune a prosulfuronului este prin acţiunea enzimelor de sinteză, având ca rezultat blocarea creşterii buruienilor în decurs de câteva ore de la tratament. Devitalizarea completă a buruienilor sensibile are loc în una, două săptămâni de la tratament, depinzând de sensibilitatea respectivelor buruieni şi de condiţiile climatice (temperatură şi umiditate). Dicamba are acţiunea auxinică, legându-se de receptorii proteinelor de creştere a buruienilor şi blocând creşterea acestora. Principalele efecte ale substanţei active dicamba sunt: defolierea, distrugerea ţesuturilor de creştere, necroza sistemului radicular şi în cele din urmă moartea buruienilor sensibile.

Casper este un erbicid postemergent pentru cultura porumbului care prin combinaţia de două substanţe active combate un spectru larg de buruieni dicotiledonate inclusiv cele perene - considerate buruieni dificile, cum ar fi pălămida - Cirsium arvense sau hrişca urcătoare - Polygonum convolvulus.

Porumb

Sorg

Clasificare

Fraze de pericol

  • H410, EUH401

Fraze de precauție

  • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
  • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
  • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

  • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a freca.

Alte restricții de utilizare

În timpul aplicării trebuie evitat ca soluţia de stropit să ajungă pe alte plante (toate plantele cu frunza lată, tufişuri, copaci şi culturi, inclusiv sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, tomate, ardei şi struguri).
Nu aplicaţi produsul dacă temperatura depăşeşte 28° C de preferinţă se aplică în perioada mai răcoroasă a serii.
Nu aplicați produsul pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă!
Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Pentru evitarea contaminării apelor produsul trebuie aplicat la o distanţă de 15 m de suprafeţele acvatice.
Nu contaminaţi apa folosită pentru irigaţii sau în scopuri domestice, eleşteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs.
Animalele nu trebuie lăsate la păşunat în apropierea zonei tratate cu Casper cel puţin 14 zile de la tratament.

Compatibilitate

Nu aplicaţi produsul Casper împreună cu insecticide de tip organo-fosfataţi. Casper este compatibil cu antigramineice specifice porumbului (ex: Mistral 4 SC sau Milagro Extra 6 OD). Nu trataţi porumbul pentru producerea de sămânţă cu Casper.
Notă: Evitaţi supradozarea.

Volum apă

150-400 litri /ha

  • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

    Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00