You are here

Listego

Ultima actualizare:
24.09.2018

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Imidazolinone
Formulare: 
concentrat solubil

Listego este un erbicid pe bază de imazamox, din grupa imidazolinonelor. Substanţa activă, imazamox, este preluată de plante în special prin frunze, dar şi prin rădăcini. Datorită activităţii reziduale la nivelul solului, asigură combaterea buruienilor în curs de răsărire şi a unui nou val de buruieni. Plantele mor la 7-14 zile de la aplicare. În plantă, substanţa activă este preluată până la nivelul zonelor de creştere unde blochează sinteza aminoacizilor esenţiali responsabili de creşterea şi diviziunea celulară. Listego aparţine grupei de erbicide B (HRAC).

Listego, combate un spectru larg de buruieni atât dicotiledonate (inclusiv Orobanche cumana), cât şi monocotiledonate, în culturile de floarea-soarelui tolerante la imazamox.

Floarea soarelui - hibrizi de tip Clearfield

Clasificare

Fraze de pericol

  • H410

Fraze de precauție

  • P273: Evitați eliminarea în mediu.
  • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
  • P501: Aruncați conținutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

  • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie. Păstraţi separat îmbrăcămintea de lucru.

Alte restricții de utilizare

Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă. Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanta de 15 m de suprafeţele acvatice.
Nu descărcaţi pe sol/în subsol.
Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.

Compatibilitate

Este recomandat să se procedeze la un test preliminar cu amestecul preconizat, pentru a observa aspectele fizice ale amestecului şi se va face un test pentru a vedea reacţia plantelor după stropire. Pentru o folosire corectă, consultaţi tabelele de compatibilităţi.

Pregatirea soluției

Se umple rezervorul maşinii de erbicidat până la jumătate, se adaugă cantitatea adecvată de produs, şi apoi se completează cu restul de apă. Se va agita bine soluţia de stropit în timpul umplerii şi aplicării.

  • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

    Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00