Fluence - Erbicid | Syngenta

You are here

Fluence

Ultima actualizare:
23.11.2021

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
150 grame
Compoziție: 
Formulare: 
granule extrudate solubile în apă (SG)

FLUENCE® este absorbit prin frunze şi rădăcini şi este translocat rapid în întreaga plantă. El inhibă diviziunea celulară în vârfurile de creştere ale lăstarilor şi rădăcinilor plantelor sensibile. Creşterea buruienilor este oprită după câteva ore de la aplicare, dar simptomele vizibile apar abia după 5-10 zile şi moartea se produce după 15-25 zile. Buruienile mai puţin sensibile şi cele avansate în vegetaţie, este posibil să nu moară dar rămân pitice şi nu mai concurează cu plantele de cultură pentru hrană şi apă.
FLUENCE® are eficacitate maximă când este aplicat în faza de creştere activă a buruienilor.

Erbicid selectiv sulfonilureic pentru combaterea în postemergenþã a buruienilor cu frunzã latã la hibrizii de floarea-soarelui toleranți la tribenuron metil.

Floarea Soarelui

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H410

Fraze de precauție

 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P302 + P352: În caz de contact cu pielea, spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P333 + P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată, consultaţi medicul.
 • P363: Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Eliminaţi recipientul prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociaţiei Industriei de Protecţie a Plantelor din România - SCAPA. Eliminaţi conţinutul la o instalaţie de incinerare aprobată în conformitate cu legislaţia naţională.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • La manipularea/utilizarea FLUENCE® totdeauna purtaţi salopetă, ochelari de protecţie, mănuşi şi cizme din cauciuc nitrilic. Folosiţi numai echipament de protecţie omologate. La încărcare folosiţi şorţuri din PVC sau cauciucate. Dacă vă simţiţi rău chemaţi imediat doctorul şi arătaţi eticheta.

Alte restricții de utilizare

SP1 - Nu poluaţi apa cu acest produs sau cu ambalajul acestuia. Nu se va curăţa echipamentul de aplicare lângă apele de suprafaţă. Se va
evita contaminarea prin intermediul sistemelor de evacuare a apei provenind de la ferme sau drumuri!
SPe3 - Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă!
Nu aplicaţi pe culturi care suferă de stres (secetă, temperaturi extreme, băltire, infestate de insecte, deficienţe nutritive sau alţi factori ce reduc creşterea);
Nu aplicaţi la cerealele supraînsamânţate cu ierburi, trifoi, alte leguminoase sau alte culturi cu frunză lată;
Nu aplicaţi pe culturi umezite de ploaie sau rouă.
Nu aplicaţi prin canale de drenaj sau sisteme de irigare.
Nu aplicaţi la culturile hidroponice sau în vase;
Nu aplicaţi pe solurile foarte nisipoase cu conţinut foarte scăzut în materie organică;
Nu aplicaţi pe gazon sau plante ornamentale;
Nu aplicaţi direct pe suprafeţele de apă. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă.

Compatibilitate

Este recomandat ca la amestecuri care nu au fost testate să se facă un test de compatibilitate fizico-chimică înainte de utilizare observându-se posibilele efecte adverse (sedimentare, floculare, etc).

Pregatirea soluției

Asiguraţi-vă că echipamentul de erbicidare este curat şi în stare optimă de funcţionare. Calibraţi instalaţia de erbicidare pentru asigurarea uniformităţii de aplicare. Controlaţi periodic starea echipamentului de stropit. Se amestecă numai conform recomandărilor etichetei şi ale specialistului.
Nu este necesară dizolvarea separată sau efectuarea unui pre-amestec. Se adăugă cantitatea necesară de FLUENCE® direct în rezervorul maşinii pe jumătate umplut cu apă cu agitatorul pornit până când produsul este complet dispersat. Folosiţi agitatoare mecanice sau hidraulice. Spălaţi interiorul ambalajului şi adăugaţi apa de spălare în rezervorul maşinii. Se completează rezervorul cu apă şi se continuă agitarea pe tot timpul umplerii rezervorului şi al erbicidării. Preparaţi numai cantitatea de soluţie necesară pentru stropirea curentă. Folosiţi soluţia imediat după preparare.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00