Arcade - Erbicid | Syngenta

You are here

Arcade

Ultima actualizare:
23.11.2021

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Tiocarbamați
Triazinone
Formulare: 
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune: 
contact, sistemic

Combină acţiunea a două substanţe active de tip tiocarbamaţi - prosulfocarbul şi triazinone - metribuzin. Produsul Arcade este preluat din sol prin sistemul radicular şi coleoptil prevenind germinarea şi creşterea buruienilor sensibile. Acţiunea erbicidului este întărită de o bună pregătire a terenului şi o bună umiditate în sol.

Arcade este un erbicid selectiv, pelicular, cu mare flexibilitate în aplicare, recomandat în cultura cartofului pentru controlul preemergent al gramineelor anuale şi al dicotilelor. Performanţa lui este dată de îmbinarea a două substanţe active, care se potenţează reciproc, având spectru de combatere larg, peste 90% din buruienile cunoscute la cartof.

Cartof

Clasificare

Fraze de precauție

  • H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
  • EUH208: Conţine prosulfocarb. Risc de reacţie alergică.
  • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
  • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
  • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

  • În timpul lucrului se poartă obligatoriu mănuşi de protecţie, echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

Nu aplicaţi Arcade în condiţii meteorologice nefavorabile: îngheţ, secetă, inundaţii sau în cazuri de infecţii puternice cu boli şi/sau dăunători.
Nu trataţi în condiţii de vânt chiar de intensitate slabă, pentru a evita ca soluţia de stropit să ajungă accidental pe plante non-ţintă. În cazul compromiterii culturii de cartof tratate cu Arcade, numai cartoful poate fi recultivat.

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!
SPe3 - Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată > de 15 m până la apa de suprafaţă!

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ŞI MEDIU, A SE RESPECTA INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE (EUH401). PENTRU UTILIZARE NUMAI CA ERBICID ÎN AGRICULTURĂ. Citiţi instrucţiunile din etichetă înainte de folosire. Citiţi toate celelalte măsuri de siguranţă şi instrucţiuni de utilizare înaintea folosirii produsului. Culturi omologate: cartof.

Compatibilitate

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura ce urmează a fi tratată.

Pregatirea soluției

Cantitatea de soluţie recomandată este 200-400 litri/ha.
Utilizaţi un echipament de stropit în bună stare de funcţionare, verificat periodic, şi dotat cu circuit de agitare.
Aplicaţi produsul folosind o duză potrivită şi presiunea adecvată pentru o distribuire eficientă a soluţiei.
Niciodată nu preparaţi o cantitate mai mare de stropit decât este absolut necesară.
Clătiţi bine containerele goale. Adăugaţi apa rezultată din clătire la amestecul din rezervor.
Arcade fiind o emulsie concentrată pentru prepararea soluţiei de stropit se recomandă folosirea următoarei proceduri:
Umpleţi rezervorul cu ¼ apă din volumul indicat.
Porniţi sistemul de agitare.
Măsuraţi cantitate de produs
Arcade corespunzătoare suprafeţei pe care o aveţi de tratat şi adăugaţi restul cantităţii de apă.
Menţineţi circuitul de agitare tot timpul tratamentului.

  • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

    Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00